Afyon HaberBelediyeler

BELEDİYE´DEN SU BASKINLARINA ANINDA MÜDAHALE

BELEDÝYE’DEN SU BASKINLARINA ANINDA MÜDAHALE

BAÞKANIMIZ BURCU KÖKSAL SU BASKINI YAÞANAN MAHALLELERÝ ÝNCELEDÝ

         Afyonkarahisar Belediyesi, dün akþam saatlerinde ani bastýran saðanak yaðýþ sonrasý su baskýnýna maruz kalan bölgelere anýnda müdahale etti.Þehrin bazý bölgelerinde aþýrý yaðýþla birlikte meydana gelen su baskýnlarýna karþý Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri, Baþkanýmýz Burcu Köksal’ýn talimatlarýyla harekete geçti.   

Aþýrý yaðýþ nedeniyle týkanan rögarlar, ekiplerin çalýþmasýyla açýldý; ayrýca bodrum katlarý ve bahçelere dolan yaðmur sularý vidanjörler yardýmýyla boþaltýldý.

       Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal da kuvvetli yaðýþýn ardýndan Mareþal Fevzi Çakmak, Ali Ýhsanpaþa Mahallelerinde meydana gelen su baskýnlarý dolayýsýyla bölgeye geçerek vatandaþlarýmýza ‘geçmiþ olsun’ ziyaretlerinde bulundu.  Afyonkarahisar Belediyesi ekiplerinin tüm imkânlarý seferber ettiðini belirten Baþkanýmýz Burcu Köksal, “Þiddetli yaðmur sonrasý su baskýnlarýnýn yaþandýðý mahallelerimizde incelemelerde bulunduk. Vatandaþlarýmýzýn þikâyetlerini dinleyerek bölgede yaðmur suyu hatlarýnýn yenilenmesi için planlamalarýmýzý anlattýk. Tüm imkânlarýmýzla hemþehrilerimizin yanýndayýz” diye konuþtu.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu