Afyon HaberBelediyeler

ZABITA EKİPLERİMİZDEN ERENLER´DE DENETİM

ZABITA EKÝPLERÝMÝZDEN ERENLER’DE DENETÝM

Afyonkarahisar Belediyesi Zabýta Müdürlüðü’ne baðlý ekipler, þehir genelinde denetimlerini sürdürüyor. Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Ekiplerinin destekleriyle Denetimin adresi bu kez de Erenler Mahallesi oldu.

Yapýlan denetimlerde baþta firmalarýn iþ yeri açma ve çalýþma ruhsatlarýnýn kontrolleri yapýldý. Ekipler ayrýca kaldýrým iþgali yapan iþletmelerin cadde üzerine koyduklarý duba, flama, saksý, masa ve sandalyeleri kaldýrdý. Ýþ yeri açma ve çalýþma ruhsatý olmayan iþletmelere ise belgelerini almalarý konusunda uyarýlarda bulunarak haklarýnda iþlem baþlatýldý. Denetimlerde ayrýca mahallede bulunan halý saha ve parklara geliþigüzel asýlan reklam, flama pankart afiþler toplatýlýrken, eðlence yerlerinde gürültü yapan iþyerleri denetlendi. Uyarý ve ikazlara uymayan iþletmelere ‘Kabahatler Kanunu’na göre iþlem yapýldý.  

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu