Afyon Haber

ERENLER´DE YOLLAR ASFALTLANIYOR

           ERENLER’DE YOLLAR ASFALTLANIYOR

Belediyemiz Fen Ýþleri Müdürlüðü’ne baðlý Yol ve Asfalt Birimi, Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek’in talimatlarýyla asfalt serim ataðýný hummalý þekilde devam ettiriyor.

4 BÝN 400 TON ASFALT SERÝLDÝ

58 mahallenin tamamýna hizmet götürme faaliyetlerine ara vermeden devam eden Belediyemiz, Baþkanýmýz Mehmet Zeybek’in talimatlarý ile asfaltlama çalýþmalarý ile de dikkat çekiyor. Ulaþým hizmetlerine büyük yatýrýmlar yapan Belediyemiz, son olarak Erenler Mahallemizde de baþlattýðý asfaltlama çalýþmalarýna tüm hýzý ile devam ediyor. Erenler Mahallemizde þu ana kadar 20 bin metrekarelik alana 4 bin 440 ton asfalt serimi yapýldý.

KONFORLU ULAÞIM ÝMKÂNI

“Sevdamýz Afyonkarahisar” sloganý ile yatýrým ve projelerini tek tek hayata geçiren Belediyemiz, Baþkanýmýz Zeybek önderliðinde ulaþýmda güvenliði ve konforu saðlamak adýna alt yapýsý tamamlanan Erenler Mahallemizin ana arterleri baþta olmak üzere ara sokaklarý ve pek çok noktasýnda, asfalt serim çalýþmasý gerçekleþtiriyor. Fen Ýþleri Müdürlüðü ekiplerimiz yürütülen asfalt serim çalýþmalarýyla yollarý uzun ömürlü hale getirerek, konforlu bir ulaþým imkânýný hizmete sunuyor.

“ERENLER MAHALLEMÝZÝ ÞEHRÝMÝZE YAKIÞIR HALE GETÝRÝYORUZ”

Tüm mahallelerin talep ve isteklerini dikkate alarak hazýrlanan yatýrým programlarý ile hizmetlerimizi sürdürüyoruz diyen Baþkanýmýz Zeybek; Belediye olarak yol yapým, bakým ve onarým çalýþmalarýna büyük önem veriyoruz. Erenler Mahallemizi þehrimize yakýþýr hale getiriyoruz. Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeden çalýþmalarýna devam ediyor. Þehrimizin baþlýca noktalarý dýþýnda, önem verdiðimiz mahallelerimizden olan Erenler Mahallemizde yapýlan çalýþmalarýn vatandaþlarýmýza ve mahalle sakinlerimize hayýrlý olmasýný diliyorum.” dedi.

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu