Afyon Haber

BELEDİYE BAŞKANIMIZ MEHMET ZEYBEK’İN ENGELİLLER HAFTASI MESAJI

             BELEDYE BAKANIMIZ MEHMET ZEYBEK’N ENGELLLER HAFTASI MESAJI

            Belediye Bakanmz Mehmet Zeybek, 10-16 Mays Engelliler Haftas nedeniyle bir mesaj yaynlad. Belediye olarak engelli bireylerin yaamlarn kolaylatrmak için çaltklarn ifade eden Zeybek, “Engelli olmak kiinin tercihi deildir ve herkes engelli adaydr. Engelli vatandalarmzn toplumsal hayata katlmlarnn salanmas ve hayat standartlarnn yükseltilmesi, medeni toplum anlaynn bir parçasdr” dedi.

          10-16 Mays tarihleri arasnda Birlemi Milletler üyesi olan tüm ülkelerde kutlanan “Engelliler Haftas” ve 10 Mays tarihi de “Engelliler Günü” olarak kabul edildiini hatrlatan Belediye Bakanmz Mehmet Zeybek, engellilerin toplum içerisinde yaamlarn daha da kolaylatrmak için herkesin elinden geleni yapmas gerektiini söyledi. Bakanmz Zeybek, engelli olmann bireysel bir sorun deil, sosyal boyutlaryla herkesi yakndan ilgilendiren ve herkesin ortak çabasn gerektiren bir konu olduunu belirtti. Zeybek, “Engelli bireylerimize ihtiyaç duyduklar yardm elini uzatmak, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldrmak için gayret göstermek, sorunlarnn çözümünde onlara destek olmak, onlarn hayatlarn kolaylatrmak, yaam standartlarnn iyiletirilmesini salamak ve her admda yanlarnda olmak hepimizin görevidir.

             Toplumumuzun ayrlmaz parças olan engellilerimizin, sorunlarnn çözümü, hakl beklentilerinin, üretken ve katlmc bir yaam sürmeleri amacyla gereksinimlerinin karlanmas noktasnda Devletimizin yan sra, toplumumuza da önemli görevler dümektedir. Engelli vatandalarmz da güçleri orannda, sahip olduklar deerlerle yapabileceklerinin en iyisini her koulda yapabilmeli, yaama sevincini kaybetmemeli ve hayata dört elle sarlmaldrlar. Buna örnek olarak tüm zorluklara ramen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eitimden çalma hayatna ksacas her alanda önemli baarlara imza atan engelli kardelerimizin verdikleri mücadele gerçekten takdire ayandr. Sosyal devlet anlay gerei, hükümetimiz; engelli kardelerimizin toplumsal yaama tam katlmlarn salamak amacyla birçok alanda önemli faaliyetlere imza atarken, yerelde de bizler; ‘Gönül Belediyecilii’ ilkesiyle onlara her alanda eriilebilir bir yaam sunmak için youn bir ekilde çalyoruz. nanyoruz ki, huzurlu ve güvenli bir toplum oluturulmasnn yolu, engelli kardelerimizi toplumun ayrlmaz birer parças olarak görmekten geçiyor. Bu duygu ve düüncelerle Engelliler Haftas’nn toplumsal farkndal ve hassasiyeti arttrmasn temenni ediyor, tüm engelli kardelerime ve ailelerine salkl ve mutlu bir ömür diliyorum.”

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu