Afyon HaberBelediyeler

UYDUKENT´İN KANALİZASYON SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

UYDUKENT’ÝN KANALÝZASYON SORUNUNU ÇÖZECEÐÝZ

Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal, þehrimiz Uydukent bölgesinde yaþanan altyapý sorunu nedeniyle açýklamalarda bulundu. 

“UYARILARA RAÐMEN ALTYAPI SORUNU YILLARDIR ÇÖZÜLMEMÝÞ”
En kýsa zamanda bölgedeki altyapý sorununu kökten çözeceklerini söyleyen Baþkanýmýz Burcu Köksal, “Mazbatamýzý aldýktan sonra buradaki kanalizasyon sýkýntýsýný karþýmýzda bulduk. Ne yazýk ki yýllardýr ilgili birimlerimiz geçmiþ yönetimi uyardýklarý halde buradaki kanalizasyon sorunu çözümlenmemiþ ve biz Belediye Baþkaný seçildikten hemen sonra da bölgedeki yaklaþýk bir kilometrelik bir hatta çöküntü meydana geldi. Bu sorunla ilgili gerekli çalýþmalarýmýzý yaptýk. En kýsa sürede bu bölgede hatlarda yenilemeyi yapacaðýz. Buradaki altyapý sorununu çözeceðiz.” dedi. 
“BÖLGEYÝ KOKUDAN KURTARACAÐIZ”
Uydukent bölgesini kokudan kurtaracaklarýný söyleyen Baþkanýmýz Burcu Köksal, “Kimsenin þüphesi olmasýn, bölgeyi kokudan kurtaracaðýz. Ekiplerimize birlikte gece gündüz çalýþýyoruz. Bu konuda benim bölge halkýndan isteðim biraz daha anlayýþ ve sabýr. Ýnþallah en kýsa sürede yýllardýr çözümleyemeyen, altyapý konusunda yýllardýr yeteri kadar hizmet alamayan Uydukent semtimizin yaþadýðý sorunu kökten bitireceðiz.” ifadelerini kullandý.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu