Afyon HaberBelediyeler

SADIKBEY VE DÖRTYOL MAHALLESİ HALK EKMEK BÜFESİNE KAVUŞTU

SADIKBEY VE DÖRTYOL MAHALLESÝ HALK EKMEK BÜFESÝNE KAVUÞTU

Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal’ýn talimatlarýyla Sadýkbey TOKÝ Konutlarý ve Dörtyol Mahallelerinin bulunduðu bölgeye Halk Ekmek Büfesi açýldý. 

Hizmete alýnan Halk Ekmek Büfesi bölge sakinlerinin önemli bir ihtiyacýný giderdi. Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal, seçimlerden önce Sadýkbey TOKÝ’yi ziyaret etmiþ, vatandaþlarýmýzýn taleplerini alarak ekmek temininde yaþadýklarý sýkýntýyý yerinde görmüþtü. Baþkanýmýz Burcu Köksal, söz verdiði Halk Ekmek Büfesini bölge halkýna kazandýrdý. 

“MAÐDURÝYET GÝDERÝLDÝ”
Vatandaþlarýmýzýn ekmek temininde maðduriyet yaþadýklarýný hatýrlatan Baþkanýmýz Burcu Köksal, “Burada yaþayan hemþehrilerimizin en yakýn ekmeði alabilmesi için Özdilek Alýþveriþ Merkezine gitmeleri gerekiyordu. Seçim öncesi de buraya geldiðimizde vatandaþlarýmýz ekmek temininden özellikle maðdur olduklarýný bizlere iletmiþlerdi. Göreve baþladýktan sonra buradaki bu sýkýntýyý gidermek amacýyla YÜNTAÞ’la görüþerek en uygun noktaya Halk Ekmek Büfesini kazandýrdýk.” diye konuþtu.

MOBÝL HALK EKMEK BÜFELERÝ GELÝYOR

Sadýkbey TOKÝ’lerde oturan vatandaþlarýmýzýn ekmek almak için baþka bir yere gitmesine gerek kalmayacaðýný söyleyen Baþkanýmýz Burcu Köksal, deprem konutlarýnda yaþayan hemþehrilerimizin de bu büfeden faydalanabileceðini ifade etti. Ucuz ekmeði halkýmýzýn tamamýna ulaþtýrmayý hedeflediklerini söyleyen Baþkanýmýz Burcu Köksal, “Önümüzdeki süreçte ulaþamadýðýmýz mahallelere ve bölgelere de Mobil Ekmek Büfesi vasýtasýyla halk ekmekleri ulaþtýracaðýz. Hayýrlý olsun” ifadelerini kullandý.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu