Siyaset

Milletvekili Ali Özkaya Açıklamalarda bulundu – SİYASET

Milletvekili Ali Özkaya imzacısı olduğu İnfaz Kanunundaki değişiklikleri içeren kanun teklifinin TBMM ye sunulmasıyla ilgili açıklamalarında İnfaz Kanunu ve Diğer Kanunlardaki Değişiklik Teklifinin TBMM ye sunulduğunu, teklifin perşembe günü Adalet Komisyonunda, aksi karar olmazsa da haftaya salı günü Genel Kurulda görüşülmesinin planlandığını söyledi. Milletvekili “Kanun Teklifinin hayırla kanunlaşarak Milli Birliğimize katkı sağlamasını, bu vesile ile cezaevinden dışarı çıkacak vatandaşlarımız içinde, içeride geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak suçlardan uzaklaşmalarını ve aileleriyle birlikte mutlu bir hayat kurmalarını temenni ederim” dedi.

Özkaya ayrıca “Kanun Teklifinin hazırlanmasına destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Devlet Bahçeli’ye, Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül’e ve diğer Milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ederim.” dedi.

Milletvekili Ali Özkaya Kanun Teklifinde yapılması öngörülen önemli değişiklikleri şu şekilde sıraladı.

1. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA GEÇİRİLMESİ GEREKEN SÜRELER YENİDEN BELİRLENMEKTEDİR.

 Koşullu salıverilme oranı kural olarak yarıya indirilmektedir.

Uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar suçları ile terör suçlarında kesinlikle bir indirim söz konusu olmayacaktır.

Bu suçlar bakımından ¾ lük koşullu salıverilme oranı korunmaktadır.

Kasten öldürme suçu bakımından da herhangi bir indirim yapılmamaktadır.

2. DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULAMASINDAKİ CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALDIRILMAKTADIR.

 Mevcut denetimli serbestlik uygulaması toplumda cezasızlık algısına yol açmaktadır.

Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu 1 yıl uygulamak yerine ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama yapılacaktır.

 3. HÜKÜMLÜLERİN İYİ HALLİLİK DEĞERLENDİRMESİ İNFAZIN TÜM AŞAMALARINDA VE 6 AYDA BİR YAPILACAKTIR.

 Hükümlülerin tutum ve davranışlarının değerlendirilmesine ilişkin esaslar yeniden belirlenmektedir.

Hükümlüler ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda en geç 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

10 yılın üzerinde olan cezalar ile terör ve kasten öldürme gibi önemli suçlardan mahkum olanların tahliyesine cumhuriyet savcısının başkanlık edeceği bir kurul karar verecektir.

Ayrıca, bu kurula cezaevi izleme kurulu üyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri de katılacaktır.

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma koşulları yeniden belirlenmekte ve önemli suçlar bakımından infaz hakiminin onayı getirilmektedir.

 4. ÖZEL İNFAZ USULLERİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLMEKTEDİR.

Hapis cezalarının hafta sonu ve geceleyin veya konutta infazına ilişkin mevcut uygulamanın kapsamı genişletilmektedir.

Kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz usulünün ceza sınırı arttırılmaktadır. Çocuklarda bu usule dahil edilmektedir.

Bu kapsamda konutta infazın sınırı;

-kadın çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkekler için 1 yıl,

– 70 yaşını bitirmiş kişiler için 2 yıl,

– 75 yaşını bitirmiş kişiler için de 4 yıl,

 olarak belirlenmektedir

5 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan hasta veya engelli hükümlüler Adli Tıp Kurumu raporuna bağlı olarak cezalarını konutlarında infaz edebilecektir.

Yeni doğum yapan ve toplam 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan kadın hükümlülerde yine cezalarını konutunda infaz edebilecektir.

Diğer yandan hamile kadınların cezası bir buçuk yıl ertelenebilecektir.

5. GEÇİCİ BİR DÜZENLEMEYLE 1 YILLIK DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ ARTIRILMAKTADIR

 Geçici düzenleme uyarınca, özellikle terör suçları, uyuşturucu ticareti suçları, cinsel saldırı suçları, kasten öldürme suçları ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç olmak üzere, belirli bir tarihten önce işlenen suçlarda, denetimli serbestlik süresi 3 yıl olarak uygulanacaktır.

Belirli bir tarihten önce işlenen suçlar bakımından terör suçları, cinsel saldırı suçları, kasten öldürme suçları ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç olmak üzere;

– 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında denetimli serbestlik süresi 4 yıl olarak uygulanacaktır.

– Yine maruz kaldıkları ağır bir hastalık engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını cezaevinde yalnız sürdüremeyen 65 yaşını bitirmiş hükümlülerin cezası denetimli serbestlik tedbiri altında infaz edilecektir.

 

Belirli bir tarihten önce suç işleyen çocuk hükümlülerin 15 yaşına kadar cezaevinde kaldığı 1 gün 3 gün, 18 yaşını dolduruncaya kadar kaldığı 1 gün ise 2 gün sayılacaktır.

 

Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler 31/5/2020 tarihine kadar izinli sayılacaktır. Bu süre gerektiğinde uzatılabilecektir.

6. YAPILAN DİĞER DÜZENLEMELERLE İNFAZ HİZMETLERİ DAHA DA İYİLEŞTİRİLMEKTEDİR

Zorunlu ve çok ivedi durumlarda, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hapis cezasının infazına 6 ay ara verebilmeye ilişkin yetkisi, 1 yıla çıkarılmaktadır.

Ayrıca, hükümlülerin eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malüllükleri halinde infaza ara verilebilmesine imkan tanınmaktadır.

Çocuk hükümlülere verilebilecek ödül imkanının kapsamı genişletilmektedir.

Hükümlülerin hediye kabul etme hakkı genişletilmektedir.

Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin 3 günlük mazeret izin hakkı 7 güne çıkarılmaktadır.

Hükümlülere hasta olan yakınlarını ziyaret edebilmesi amacıyla verilen mazeret izin hakkı 1 defadan ikiye çıkarılmaktadır.

7. CEZALARIN İNFAZI SÜRECİNDE VERİLECEK  TÜM KARARLARIN UZMANLAŞMIŞ HAKİMLER TARAFINDAN VERİLMESİ SAĞLANMAKTADIR

İnfaz hakimliği kurumunun kapasitesi güçlendirilerek uzmanlaşmalarının sağlanması ve infaza ilişkin tüm kararların bu hakimlikler tarafından verilmesi amaçlanmaktadır.

8. BAZI SUÇLARLA DAHA ETKİN MÜCADELE EDİLEBİLMESİ AMACIYLA CEZALARI ARTIRILMAKTADIR

Bu kapsamda yaralama suçunun canavarca his saiki ile (örneğin; kezzap atmak suretiyle) işlenmesi durumunda verilecek azami ceza 18 yıla çıkarılmaktadır.

Örgüt kuran ve yönetenlerin cezaları ile tefecilik yapanların cezaları artırılmaktadır.


Afyon Kent Haber

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu