Afyon HaberBelediyeler

BAŞKANIMIZ BURCU KÖKSAL´DAN UEFA´YA KINAMA

BAÞKANIMIZ BURCU KÖKSAL’DAN UEFA’YA KINAMA

“BOZKURT BÝZÝM ULUSAL SEMBOLÜMÜZDÜR”

A Milli Futbol Takýmý’nýn Hollanda ile oynadýðý karþýlaþma Afyonkarahisar’da dev ekranda takip edildi. Afyonkarahisarlýlar, milli heyecana Afyonkarahisar Belediyemiz tarafýndan Zafer Meydaný’nda kurulan dev ekranda eþlik etti.Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal’ýn talimatlarýyla Milli Takýmýmýzýn Avrupa Futbol Þampiyonasý heyecanýnýn tüm maçlarý Zafer Meydaný’nda yaþandý.Ellerindeki Türk bayraklarý ile tezahüratta bulunan vatandaþlar, alkýþlarla da Milli Takým’a destekte bulundu.

“BU MEMLEKETTEN VATAN HAÝNÝ ÇIKMAZ”

Maçýn baþlamasýna dakikalar kala Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal, Zafer Meydaný’ný dolduran vatandaþlara seslendi. Milli Takýmýn heyecanýna ortak olmaktan duyduðu memnuniyeti ifade ederek konuþmasýna baþlayan Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal, “Bu topraklarda sevinçleri paylaþmak, üzüntülere ortak olmak milli bilincimizi artýrýr. Þunu da çok iyi biliyorum ki;  bu topraklarda, bu memlekette saðcý çýkar, solcu çýkar, ülkücü çýkar muhafazakâr çýkar ama asla vatan haini çýkmaz. Bu meydanda Cumhuriyet’le Atatürk’le, bayrakla bu ülkenin, bu vatanýn birliði ve bölünmez bütünlüðü ile sorunu olanlar hariç bütün hemþerilerimle bir arada bulunmaktan son derece mutluyum. Bu memleketi; bu memleketi seven, Cumhuriyet’e, Atatürk’e bayraða baðlý, bu ülkenin bölünmez bütünlüðü, bu vatanýn birliði için canýný ortaya koyacak insanlarla birlikte yöneteceðim” dedi.

“FUTBOLCUMUZA VERÝLEN CEZAYI KINIYORUM”

Türklerin tarih boyunca Bozkurt’u sembol olarak kabul ettiðine dikkat çeken Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal; “Ülkelerin sembolleri vardýr. Amerikalýlar kartalý, Ýspanyol’lar boðayý, Ruslar ayýyý kendine sembol olarak seçmiþtir. Türkler de tarih boyunca Bozkurt’u ulusal sembol olarak kabul etmiþtir. Nitekim Cumhuriyet’in ilk yýlýnda Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’te Türklerin ulusal sembolü olarak Bozkurt’un olduðunu belirtmiþ, hatta o dönem basýlan paralara Bozkurt sembolü de bastýrýlmýþtýr. Hepimizin siyasi görüþe bakýlmaksýzýn Bozkurt sembolü nedeniyle futbolcumuza verilen cezayý kýnýyorum. Son nefesime kadar Ne Mutlu Türküm Diyene! Yolunuz açýk olsun, yolunuz aydýnlýk olsun, yolumuz her daim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolu olsun” diye konuþtu.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu