Afyon HaberBelediyeler

BAŞKANIMIZ BURCU KÖKSAL´DAN BABALAR GÜNÜ MESAJI

BAÞKANIMIZ BURCU KÖKSAL’DAN BABALAR GÜNÜ MESAJI

Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal, Babalar Günü dolayýsýyla bir kutlama mesajý yayýnladý. Babalarýn ailenin temel direði olduðunu ifade eden Baþkanýmýz Burcu Köksal “Ailesi için her türlü fedakârlýðý üstlenen bilgi ve tecrübeleriyle her zaman yol gösteren tüm babalarýn Babalar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Tüm babalarýn evlatlarýnýn yetiþmesinde ve hayata hazýrlanmasýnda her zorluða göðüs gererek özverili davrandýðýna dikkat çeken Baþkanýmýz Burcu Köksal, mesajýnda þu ifadelere yer verdi:
“Aile olmanýn en güzel yaný, birlik ve beraberliðin en sýcak ve güvenli þekilde hissedilmesidir. Aile çatýsýnýn altýnda sonsuz sevgileri ve þefkatleri ile bizleri yetiþtiren annelerimiz gibi, babalarýmýz da evlatlarýnýn sýðýnacaðý bir liman, gölgesinde huzur bulacaðý ulu bir çýnar ve güvenle sýrtýný yaslayacaðý yüce bir daðdýr.

Çaðdaþ bireylerin yetiþmesinde babalara düsen önemli sorumluluklar vardýr. Mutlu ve güzel yarýnlara umutla bakýlmasýný saðlayan, zorluklara karsý cesareti güçlendiren, özgür ruhlu bireylerin yetiþmesini saðlayan, emek ve sabýrlarý ile topluma örnek olan, kalpleri þefkat dolu babalarýn da çabasý ile toplum daha ileriye gidecektir.

Bu duygularla baþta, büyük bir emekle yetiþtirdikleri deðerli evlatlarýný vatanýmýz için feda eden aziz þehitlerimizin babalarý olmak üzere, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan, hayatý boyunca maddi-manevi bütün imkânlarýný ailesi için seferber eden tüm babalarýn Babalar Günü’nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte saðlýklý, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum” dedi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu