Afyon HaberBelediyeler

BAŞKANIMIZ BURCU KÖKSAL´DAN “BABALAR GÜNÜ” JESTİ

BAÞKANIMIZ BURCU KÖKSAL’DAN “BABALAR GÜNÜ” JESTÝ

 

Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal, Kurban Bayramý haftasýna rast gelen Babalar Günü’nü kutladý. Þehrimizin iki farklý noktasýnda Afyonkarahisarlý babalara özel sürpriz hediyeler daðýtan Baþkanýmýz Burcu Köksal, babalarýn toplumdaki yeri ve öneminin altýný çizdi. Etkinlik, hem Zafer Meydaný, hem de Park Afyon’da gerçekleþtirilirken babalarla bir araya gelen Baþkanýmýz onlarla sohbet ederek hediyelerini bizzat takdim etti.

       Kurban Bayramý dolayýsýyla Babalar Günü mutluluðunu bir hafta önceden kutladýklarýný hatýrlatan Baþkanýmýz Burcu Köksal, tüm babalarýmýzýn yaklaþan Kurban Bayramýný da tebrik ederek babalarýn aile yapýsýndaki önemine dikkat çekti.

“BABALARIMIZ HAYATIMIZA YÖN VEREN KAHRAMANLARIMIZDIR”

Babalarýn emek ve fedakârlýklarýný takdir ettiklerini söyleyen Baþkanýmýz Burcu Köksal konuþmasýnda, “Babalarýmýz, bizlere her zaman yol gösteren ve hayatýmýza yön veren deðerli varlýklarýmýzdýr. Bu özel günde onlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Babalarýmýz, ailelerimizin temel direði ve bizler için her zaman birer kahramandýr. Bugün, onlarýn emeklerine ve fedakârlýklarýna minnettarlýðýmýzý göstermek için küçük bir jest yapmak istedik. Tüm babalarýmýzýn Babalar Günü’nü kutluyor, saðlýk ve mutluluklar diliyorum.” dedi.

Toplumsal dayanýþma ve aile baðlarýný güçlendirmek adýna bu tür etkinliklere devam edeceðini açýklayan Baþkanýmýz Burcu Köksal, “Hep birlikte daha güçlü ve mutlu bir toplum inþa etmek için çalýþmaya devam edeceðiz.” dedi.

Etkinliðe katýlan babalar ise Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal’a teþekkür ederek, bu özel günde hatýrlanmaktan ve deðer görmekten memnuniyet duyduklarýný ifade ettiler. Birçok baba, böylesine anlamlý bir organizasyonun kendilerini duygulandýrdýðýný belirtti.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu