Afyon Haber

VELENSE´NİN TESCİL BELGESİNİ ALDIK

VELENSE’NÝN TESCÝL BELGESÝNÝ ALDIK

          Afyonkarahisar Belediyesi, coðrafi iþaret tescili için baþvuruda bulunduðu “Çullama Köfte’nin ardýndan yöresel lezzetlerimizden Velense’nin de tescil belgesini aldý.Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafýndan tescil belgesi verilen 19’uncu ürünümüz Çullama Köfte oldu.  Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek, baþvuru ve onay süreçleri tamamlanarak coðrafi iþaret tesciline hak kazanan Velense için alýnan tescil belgesinin Gastronomi Þehri Afyonkarahisar’a hayýrlý olmasýný diledi.

TESCÝL BELGESÝ BEKLEYEN 13 ÜRÜNÜMÜZ VAR

       Afyonkarahisar’ýn bugüne kadar 20 ürününün tescil edildiði söyleyen Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek, tescil sýrasýnda bekleyen 13 ürünümüzün olduðunu ifade etti.Afyonkarahisar’ý Türkiye’ye ve dünyaya bir gastronomi þehri olarak tanýtmaya devam edeceklerini dile getiren Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek,”Afyonkarahisar, tarihin, mermerin, termalin ve lezzetin baþkenti olan bir þehir. UNESCO tarafýndan gastronomi alanýnda dünyanýn 36. ülkemizin üçüncü tescilli þehriyiz. Þehrimizin lezzetlerinden Velense’nin tescil belgesini almanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Hayýrlý olsun” dedi. 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu