Afyon Haber

Valilik açıkladı! Afyon’da 3 beldeye daha karantina kararı çıktı! – Afyon Haber

Afyonkarahisar’a bağlı Gebeceler Kasabası merkezinde ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covid-19 / Korona Virüs testlerinde pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle Gebeceler Kasabamızda hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, Kurulumuzca tedbirlerin artırılması uygun görülmüştür.

Bu kapşamda;
l-Kopnavirüs (Covid—19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak Merkez İlçemize bağlı Gebeceler Kasabasında 11.11.2020 tarihi saat 23.59 itibariyle, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasına,

2- Kasabada yaşayan vatandaşlarımızm zorunlu olmadıkça evlerden çıkmamasına, temel ihtiyaçların giderilmesi için her aileden sadece I (bir) kişinin evden dışarıya çıkabilmesine,

3-Tüm giriş ve çıkışların (tıbbi acil durumlar ile yetkililerce aciliyetine karar verilen diğer durumlar hariç) geçici olarak durdurulmasına;

4-Karantina süresince kasabaya giriş-çıkışlann Kolluk Kuvvetlerince kontrollü bir şekilde sağlanmasına,

5-Kasabada ikamet eden sağlık ve kolluk kuvveti personeli haricindeki kamu personelinin karantina süresi boyunca idari izinli sayılmalarına,

6-Kasabad8 sınırlan içinde eğitim/öğetime tedbir süresince am verilmesine,

7-Gebeceler kasabasında ikamet eden öğrencilerin izinli sayılmalarına,

8-Lokanta, restoran, pide fırını vb. işleünelerin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına,
9-Ekmek fırınlan ile market ve bakkallarının temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla açık tutulmasına,

10-Kasaba sınırlan içerisinde bulunan be süreliğine faaliyetinin durdurulmasına,

II-Kasabada bulunan halkın ortak kullandığı mahalle ekmek fırınlarının kullanımının önlenmesine,

12-Sosyal İzolasyonun sağlanamayacağı park ve bahçelerde otunnak, yülümek, piknik yapmak vb. faaliyetlerin yasaklanmasına,

13-Beldede bulunan kahvehanelerin, kıraathanelerin, çay bahçelerinin, kafeteryaların ve köy odası benzeri mekanların faaliyetlerinin durdurulmasına,

14-Gebeceler Beldesinden kalkan veya Gebeceler Beldesine gelen toplu taşıma araçlarının faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına,

15-Gebeceler Beldesinde kumlan halk pazarının karantina süresince kurulmamasına,

16-Hayvan çiftliklerininin, bireysel tanm ve hayvancılık faaliyetlerin en az kişi katılımı ile sosyal mesafe kurallarına uyularak ve maske takılarak yapılmasına,

17-Asker uğurlaması, kutlama gibi toplu aktivitelerin yasaklanmasına,

18-BeIirtilen istisnalar dışındaki tüm işyerlerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durudunılmasına, özel sektör çalışanlarının izinli sayılmalarına,

19-Vatandaşlanmızın sosyal mesafe kurallarını ihlal edebileceği toplu yemek, toplu faaliyet, davet gibi toplu etkinliklerin engellenmesine,

20-Gebeceler Beldesinden transit geçişlere kontrollü bir şekilde izin verilmesine,

21- Gebeceler Kasabası mevkinde bulunan karayolu üzerindeki benzin istasyonlarının Bilim Kurulu tarafından yayımlanan rehberlerde belirülen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla, genel mevzuatları ve mhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunmak kaydı ile karantinada istisna kapsamına alınmasına karar verilmişir.

B)-Afyonkarahir Merkez’ Bağlı Çıkrık Kasabası
Merkez İlçemize bağlı Çıkrık Kasabası merkezinde ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covid-19 / Korona Virüs testlerinde pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle Çıkrık Kasabamızda hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, Kurulumuzca tedbirlerin arttırılması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda;

I-Koronavirüs (Covid—19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak Merkez İlçemize bağlı Çıkrık Kasabasında I l , 11.2020 tarihi saat 23.59 itibariyle, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasına,

2- Kasabada yaşayan vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerden çıkmamasına, temel ihtiyaçların giderilmesi için her aileden sadece I (bir) kişinin evden dışarıya çıkabilmesine,

3-Tüm giriş ve çıkışların (tıbbi acil durumlar ile yetkililerce aciliyetine karar verilen diğer durumlar hariç) geçici olarak durdurulmasına;

4•Karantina süresince kasabaya giriş-çıkışlann Kolluk Kuvvetlerince kontrollü bir şekilde sağlanmasına,

5-Kasabada ikamet eden sağlık ve kolluk kuvveti personeli haricindeki kamu personelinin karantina süresi boyunca idari izinli sayılmalarım,

6-Kasaba sınırları içinde eğitim/öğetime tedbir süresmce ara verilmesine,

7-Çıkrık kasabasında ikamet edenlerin izinli sayılmalarına,

8-Lokant8, restoran, pide fırını vb. işletmelerin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına,

9-Ekmek fırınlan ile market ve bakkallarının temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla açık tutulmasına,

10-Kasaba sınırlan içerisinde bulunan berberlerin ve kuamrlerin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine faaliyetinin durdurulmasına,

11–Kasabada bulunan halkın ortak kullandığı mahalle ekmek fırınlarının kullanımının önlenmesine,

12-Sosyal İzolasyonun sağlanamayacağı park ve bahçelerde oturmak, yürümek, piknik yapmak vb. faaliyetlerin yasaklanmasına,

13-Beldede bulunan kahvehanelerin, kıraathanelerin, çay bahçelerinin, kafeteryaların ve köy odası benzeri mekanların faaliyetlerinin durdunılmasına,

14-Çiknk Beldesinden kalkan veya Çıkrık Beldesine gelen toplu taşıma araçlarının faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına,

15-Çıknk Beldesinde kurulan halk pamnmn karantina süresince kurulmamasına,

16-Hayvan çiftliklerininin, bireysel tanm ve hayvancılık faaliyetlerin en az kişi katılımı ile sosyal mesafe kurallarına uyularak ve maske takılarak yapılmasına,

17-Asker uğurlaması, kutlama gibi toplu aktivitelerin yasaklanmasına,

18-Belirtilen İstisnalar dışındaki tüm işyerlerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durudurulmasına, özel sektör çalışanlarınm izinli sayılmalarına,

19-Vatandaşlarımızm sosyal mesafe kurallarını ihlal edebileceği toplu yemek, toplu faaliyet, davet gibi toplu etkinliklerin engellenmesine,

20-Çıknk Beldesinden transit geçişlere kontrollü bir şekilde izin verilmesine,

21-Çıknk Kasabası mevkinde bulunan karayolu üzerindeki benzin istasyonlarının Bilim Kurulu tarafından yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla, genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunmak kaydı ile karantinada istisna kapsamına alınmasına karar verilmişir.

C)-Afyonkarahir Merkez İlçeye Bağb Olucak Köyü
Merkez İlçemize bağlı Olucak Köyünde ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covid-19 / Korona Virüs testlerinde pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle Olucak Köyünde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, Kumlumuzca tedbirlerin arttırılması uygun görülmüştür.
Bu kapsamda;

I-Koronavirüs (Covid—19) salgım nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak Merkez İlçemize bağlı Olucak Köyünde 11.11.2020 tarihi saat 23.59 itibariyle, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasına,

2- Olucak Köyünde yaşayan vatandaşlarımızın zo lu olmadıkça evlerden çıkmamasına, temel ihtiyaçların giderilmesi için her aileden dece I (bir) kişinin evden dışarıya çıkabilmesine,
 

4-Karantina süresince Olucak Köyüne giriş-çıkışlann Kolluk Kuvvetlerince kontrollü bir şekilde sağlanmasına,

5- Olucak Köyünde ikamet eden sağlık ve kolluk kuvveti personeli haricindeki kamu personelinin karantina süresi boyunca idari izinli sayılmalarına,

8-Bakkallann ve fırınların temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla sosyal mesafe kurallarına uymak kaydı ile açık tutulmasına,
9-Olucak Köyünde bulunan berberlerin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine faaliyetinin durdurulmasına,

10-Sosyal İzolasyonun sağlanamayacağı park ve bahçelerde oturmak, yürümek, piknik yapmak vb. faaliyetlerin yasaklanmasına,

11-01ucak Köyünde bulunan köy odalarının, kahvehanelerin, kıraathanelerin, çay bahçelerinin, kafeteryaların ve benzeri toplanma mekanların faaliyetlerinin durdurulmasına,

12-01ucak Köyünden kalkan veya Olucak Köyüne gelen toplu taşıma araçlarının faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına,

13-Hayvan çiftliklerininin, bireysel tarım ve hayvancılık faaliyetlerin en az kişi katılımı ile sosyal mesafe kurallarına uyularak ve maske takılarak yapılmasına,

15-Belİrtilen istisnalar dışındaki tüm işyerlerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durudurulmasına, özel sektör çalışanlarının izinli sayılmalarına,

16-Vatandaşların sosyal mesafe kurallarını ihlal edebileceği toplu yemek, toplu faaliyet, davet gibi toplu etkinliklerin engellenmesine,

17- Olucak Köyünden transit geçişlere kontrollü bir şekilde iân verilmesine karar verilmiştir.
Alınan karantina kumllanna uymayanlara Türk Cem Kanununun 195 inci maddesi gerekli işlemler başlatılacaktır.

Gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak, bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacaktır.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilecektir.

Bu kararlar İlçe Hıfzıssıhha Kurullarına tavsiye niteliğinde olmak kaydı ile tebliğ edilmesi gerektiğine;Oy birliği ile karar verilmiştir. 


Afyon Kent Haber

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu