Afyon HaberBelediyeler

SIĞINMACILARA AİT KAÇAK İŞYERLERİNE GEÇİT YOK

 

SIÐINMACILARA AÝT KAÇAK ÝÞYERLERÝNE GEÇÝT YOK!

BAÞKANIMIZ BURCU KÖKSAL: MÜLTECÝLERÝ AMASIZ, FAKATSIZ, LAKÝNSÝZ BU MEMLEKETTEN GÖNDERECEÐÝZ 

Afyonkarahisar Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri þehir genelinde iþ yeri açma ve çalýþma ruhsatý bulunmadýðý halde faaliyet gösteren sýðýnmacýlara ait iþyerlerini kapattý.
Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal’ýn bizzat katýldýðý denetimlerde kaçak olarak iþletildiði tespit edilen dükkânlar mühürlendi. 
Zabýta Müdürlüðü ekiplerince 5 farklý noktada tespit edilen iþ yerlerinin faaliyetleri durduruldu. 
Erenler Mahallesi’nde Spor Salonu, Cumhuriyet Mahallesi’nde tatlýcý, Dumlupýnar, Sahipata ve Marulcu Mahallelerinde bakkal olarak iþ yeri açma ve çalýþma ruhsatý bulunmadýðý halde faaliyet gösteren sýðýnmacýlarýn iþyerleri Baþkanýmýz Burcu Köksal’ýn talimatlarýyla kapatýldý. 

“Afyon’dan ayrýlmalarý için ne gerekiyorsa yapacaðým”

Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal, sosyal medya hesabýndan yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; “Bugün Zabýta Ekiplerimizle birlikte þehrimizde iþ yeri açma ve çalýþma ruhsatý bulunmadýðý halde faaliyet gösteren sýðýnmacýlara ait iþ yerlerinin faaliyetlerine son verdik. Erenler Mahallesi’nde Spor Salonu, Cumhuriyet Mahallesi’nde tatlýcý, Dumlupýnar, Sahipata ve Marulcu Mahallelerinde bakkal dükkaný olan iþ yerlerini mühürledik. Söz verdiðim gibi Afyonkarahisar’da Suriyeli mülteciler olmak üzere tüm mültecilerin iþ yeri açmalarýna engel olacaðým, þehrimizden ayrýlmalarý için ne gerekiyorsa yapacaðým. Amasýz, fakatsýz, lakinsiz göndereceðiz Afyonkarahisar’dan”

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu