Afyon Haber

RAMAZAN AYI TEDBİRLERİ

RAMAZAN AYI TEDBRLER

           çileri Bakanl, Ramazan Tedbirleri genelgesini yaynlad. Genelgeye göre Afyonkarahisar Belediyesi tarafndan da gerekli önlemler alnd.Bu tedbirler kapsamnda Belediyemiz tarafndan daha önceki yllarda kurulan iftar çadrlar kurulmayacak olup, toplu iftar ve sahurlara izin verilmeyecek. Fahi fiyat uygulamas yapan firma ve iletmelere yönelik denetimler artrlacak, sokakta ve açkta pide satna izin verilmeyecek, ramazan davulu yasak olacak ve ehrimizde cumartesi günleri Fuar Alannda kurulan semt pazar, çaramba günleri yine ayn yerinde (Fuar Alan) kurulacak.

         Bakanlktan yaplan açklamaya göre, genelgede, Ramazan’da öteden beri uygulanmas nedeniyle geleneksel hale gelen baz davran, etkinlik ve uygulamalarn, toplumsal hareketlilii artrmasndan dolay salgnla mücadele ve toplum sal açsndan risk oluturaca belirtildi. Bu çerçevede genelgede, bugün klnacak ilk teravih namazyla beraber idrak edilecek Ramazan’da alnacak tedbirlere yer verildi.

FTAR ÇADIRLARINA YASAK GELD, TERAVHLER EVDE KILINACAK

Buna göre, vatandalarn toplu katlm gösterdii iftar, sahur gibi kalabalk gruplar bir araya getiren her türlü etkinlie ve iftar çadrlarna müsaade edilmeyecek.Bu noktada son dönemlerde salgnn yaylmnda ev içi bulama orannn yükseklii hususu da göz önünde bulundurularak vatandalarn iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkndalklarn artracak faaliyetler ve duyurulara önem verilecek.Diyanet leri Bakanlnn duyurusuna uygun ekilde, geçen yl olduu gibi bu yl da teravih namazlarnn evde klnmasna devam edilecek.Salgnn oluturduu riskin artrlmamas açsndan teravih namaz nedeniyle evler bata olmak üzere çeitli yerlerde bir araya gelinmemesi gerektii konusu vatandalara sk sk duyurulacak.

PDE VE EKMEK ÜRETM FTARDAN 1 SAAT ÖNCE SONLANDIRILACAK

          Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluabilecek pide kuyruklar ve younluun neden olaca riskin önlenmesi amacyla frnlardaki, özel sipari üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandrlacak ve iftar saatine kadar sadece sat yaplabilecek.ftardan sonra frnlarda üretim, sat ve dier hazrlk ilemlerine devam edilebilecek.

           Ramazan’n huzur ve güven ortamnda geçmesi için her il kendi dinamiklerini deerlendirecek ve bu süreçte olumas muhtemel younluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli önlemler alnacak.Ramazan’la beraber türbe ziyaretlerinde yaanabilecek art ve bu ekilde oluabilecek kalabalklarn oluturaca riske kar yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarnn eksiksiz uygulanmas bata olmak üzere gerekli önlemlerin alnmas salanacak.

TOPLU TAIMADA ARAÇ VE SEFER SAYILARI ARTIRILACAK

ftar vakitlerinin öncesinde oluabilecek trafik younluu dikkate alnarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon salanarak toplu tamada kullanlan araç ve sefer saylar artrlacak.Ramazan boyunca younlaan mezarlk ziyaretlerinin kontrollü olarak yaplabilmesi için mezarlklara giri ve çklar ayr olarak planlanacak, fiziki mesafe kural ve maske kullanmna ilikin kontrollere arlk verilecek.

         Ramazan öncesi ve süresince alveri younluunun artabilecei göz önünde bulundurularak bata market ve pazar yerleri olmak üzere kalabalklarn oluabilecei alanlarda fiziki mesafe koullarnn korunmasna yönelik her türlü tedbir alnacak.Bu kapsamda, daha önce illere gönderilen genelgelerde belirtildii üzere, her alveri merkezi ve semt pazar için ayn anda kabul edilebilecek müteri saysnn il ya da ilçe umumi hfzsshha kurullar kararyla ayr ayr belirlenmesine ve denetimlerin buna göre gerçekletirilmesine devam edilecek. Ramazan ayn frsat bilerek fahi fiyat uygulamas yapan firma ve iletmelere yönelik denetimler artrlacak, aykr durumlarla karlalmas halinde gerekli adli ve idari ilemler ivedilikle yaplacak.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu