Sivil ToplumTürkiyeYaşam

Haydi Afyonkarahisar! Bu anlamlı yarışma kaçmaz!

Siyer Yarışması kayıt başvuruları başladı

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından “O’nu oku, O’nu yaşa” temasıyla düzenlenen ve her yıl yüz binlerce kişinin katıldığı ödüllü 2021 Siyer Yarışması kayıt başvuruları başladı

Peygamber Sevdalıları Vakfı, her yıl yüzbinlerin katılımı ile gerçekleştirdiği siyer yarışmasını bu yıl korona virüs’ den dolayı online olarak gerçekleştirecek.

SİYER SINAV YARIŞMASI NEDİR ?
Siyer sınav yarışması dört kategoriye ayrılır ve yazılı sınav yöntemi kullanılarak yapılır. Peygamber Sevdalıları Vakfı, “O’nu Oku O’nu Yaşa” yarışması düzenlemeye yetkili en yüksek komisyondur. Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu Oku O’nu Yaşa” Ödüllü yarışmasında ödül alacak adayları belirlemek için tasarlanmış bir bilgi değerlendirme testidir.

SİYER YARIŞMASI NEDEN DÜZENLENMEKTEDİR ?
Peygamber Sevdalıları Vakfı, peygamberimiz (sav) ‘in mesajlarını toplumun her kesimini birleştirecek, Siyer sınavını “O’nu oku O’nu Yaşa” sloganıyla düzenleyerek örnek bir hayat öğretmek ve Öğrenilen bilgiyi hayatımıza uygulamak ve Allah’ın rızasını almak, için düzenlenmektedir. Okuyan, düşünen ve hayatlarına yön veren kişilerin okuma becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Peygamber Sevdalıları Vakfı temsilcileri / üyeleri / gönüllülerinin veya uygun sayıda sınava giren kişilerin ve gönüllü denetçilerin varlığına göre yapılır. Yarışma, Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllülerin işbirliği ve katkılarıyla Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenmektedir.

SİYER YARIŞMASI KAÇ KATEGORİDE GERÇEKLEŞİR?
Siyer Yarışması 4 kategoride gerçekleşir. 1001ödüllü yarışmaya kayıt yapmak isteyen Afyonkarahisar’lı hemşehrilerimiz  www.peygambersevdalilari.com adresinden kayıt yapabilir ve pdf formatındaki kitaplara ve yarışma şartnamesine ulaşabilirler

SİYER YARIŞMASININ ÖDÜLLERİ
tüm ödüller Türkiye geneli dağıtılacaktır.
1.Kategoride: Dizüstü Bilgisayar, Bisiklet, Tablet, Akıllı Bileklik saat gibi toplamda 301 ödül,
2.Kategoride: Dizüstü Bilgisayar, Bisiklet, Tablet, Drone ve Teleskop gibi toplamda 500 ödül,
3.Kategoride: Dizüstü Bilgisayar, Çeyrek Altın, Tablet, Drone ve Teleskop gibi toplamda 100 ödül,
4.Kategoride: Dizüstü Bilgisayar, Yarım Altın, Çeyrek Altın ve Kol Saati gibi toplamda 100 ödül olacaktır.

YARIŞMA HAKKINDA BİLGİ VERDİ 
Yarışma hakkında bilgi veren Peygamber Sevdalıları Vakfı Afyonkarahisar temsilcisi öğretmen Kamil YILDIRIM şu ifadeler yer verdi.

“O’nu Oku O’nu Yaşa” temalı 2021 yılı siyer yarışmasını koronavirüs salgın hastalığı sebebiyle bu yıl online olarak yapacağız. Tüm vatandaşlarımızın evlerine kapandığı böyle bir dönemde bu olumsuz atmosferi, Hz. Peygamber (sav)’in hayatını okuyarak, öğrenerek fırsata çevirebiliriz. İnsanlığın büyük buhranlar geçirdiği, ahlaki yozlaşmanın arttığı böylesi bir zaman diliminde O’nun öğretilerine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. İnsanlığın bu buhranlardan,bu manevi krizden kurtulmasının tek yolu O’nun öğretilerini yaşamak ve yaşatmakla mümkündür. Bizler de bu anlamda Hz. Peygamber(sav)in ahlakını toplumumuza götürmek için çalışıyoruz. Bu bağlamda Siyer Yarışması da bu pandemi sürecinde bizler için büyük bir fırsattır dedi.

PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFI 2021 “O’NU OKU, O’NU YAŞA ONLİNE SİYER YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

A. TANIMLAR
Yarışma Tanımı:
Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından 2021 yılında  “O’nu Oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışması” düzenlenecektir. Yarışma dört kategoride olup online çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır.

Yarışmayla ilgili tüm gelişme ve ayrıntılar http://peygambersevdalilari.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca gerektiğinde yarışmacılara e‐posta/sms yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir.

Yarışma Düzenleme Kurulu:
Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışmasını” organize eden yetkili üst kuruldur.

Yarışma Sınavı:
Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışması” ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için bilgi, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilecek bir ölçme sınavıdır.

YARIŞMA ORGANİZASYONU:
Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin işbirliği ve katkısı ile organize edilmektedir.

YARIŞMANIN AMACI:     
Peygamber Sevdalıları Vakfımız, bilgi ve kültür yarışmaları kapsamında, Türkiye geneli “O’nu Oku O’nu Yaşa” temalı Online Siyer Yarışması ile;

1. Toplumun her kesimini Peygamber Efendimizin (sav) mesajları ile buluşturarak örnek hayatının öğrenilmesi ve öğrenilenlerin hayatımızda tatbikini sağlamak ve Allah’ın rızasını kazanmayı,

2. Toplumda okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmayı amaçlamaktadır.

D. YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI ve BAŞVURU:
1. KATEGORİ: ( 4. ve 5. sınıf öğrencileri)
2.KATEGORİ:  (6.‐7. ve 8. sınıf öğrencileri)
3.KATEGORİ:  Lise Öğrencileri (9.‐ 10. ‐ 11. ve 12. sınıf) ile Örgün Eğitimde okumayıp 2004 ve sonrası doğumlu olanlar
4.KATEGORİ: Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar)

2.Yarışma Kitapları:
1. ve 2.KATEGORİ: Etiket Yayınlarından “İslam Tarihi Dersleri Siyer 1”adlı eser, (Hazırlayan İDEV Eğitim Komisyonu)
3. ve 4.KATEGORİ: Semere Yayınlarından “Nebevi Ahlaktan Yansımalar” adlı eser, (Yazar Hüseyin
Yıldız)

Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler:
2.1: Yarışma, başvuru işlemleri (23 Ekim 2020 ile 07 Şubat 2021) tarihleri arasında http://peygambersevdalilari.com web sitesi üzerinden yapılacaktır.

2.2: Başvuru tamamlandıktan sonra adaya, başvurusunun onaylandığına dair mesaj gönderilebileceği gibi adayın kendisi de başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını internet adresinden kontrol etmesi gerekir.

2.3: Adaylar; Siyer Yarışmasında her kategori için belirlenen yarışma kitabını, istediği yerden temin edebilir. Ayrıca adaylar, yarışma kitabını Pdf formatında http://peygambersevdalilari.com sayfasından da indirip okuyabilir.”

2.4: Soruların hazırlanmasında görev alanlar yarışmaya giremeyecek, girse bile değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.5: HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR:
“O’nu Oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışması’ nda dereceye girmek tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Başvuru şartlarını taşımayanlar, yanlış, yanıltıcı veya gerçek dışı beyanda bulunanlar ile yarışma kurallarını ihlal ettiği tespit edilenler bu durumdan dolayı yarışmaları iptal edileceğinden her hangi bir hak iddia edemeyecektir. (Başvuru esnasında öğrenim bilgilerini yanlış verme, bilgilerde eksik, yanlış veya yanıltıcı kodlama vb. gibi)

2.6: Yarışma şartnamesinde belirtilen koşullar dışında farklı bir durumla karşılaşıldığında, yarışma komisyonunun vereceği karar kesin olup karara itiraz edilemez.

2.7: Yarışma sonrası cevap anahtarlarının yayınlanması, kesin olmayan ve kesin olan sonuçların açıklanması, ödüllerin verilmesi gibi hususlarda yarışmacılar http://peygambersevdalilari.com web adresi, sms ve basın‐yayın yoluyla bilgilendirileceklerdir.

2.8: Yarışma kitabı dışında da özellikle ödüllerde eşitlik durumunu bozmak/dengelemek için güncel birkaç soru (Tarih, coğrafya, genel kültür vs.) sorulabilir. Bu tamamen Yarışma komisyonunun inisiyatifindedir.  2.9:Yarışmacılardan kaydını yapmakta güçlük çekenler veya dijital ortamda kayıt yapma imkanı olmayanlar  http://peygambersevdalilari.com web adresinde verilecek bilgilendirici ve yönlendirici görsellerden, yarışma kayıt noktalarından ve ilgili web sitelerindeki yarışma temsilcilerinden destek alabilirler. 2.10:Yabancı uyruklu yarışmacılar varsa kendilerine verilen TC nolarını veya benzersiz 11 haneli bir numarayı girerek yarışmaya katılabilirler.

2.11:Yarışmacılara kayıt esnasında ve yarışma günü verilen cep telefonları üzerinden bilgilendirme mesajları yollanacaktır. Yarışmacıların mümkün mertebe kayıt esnasında ve yarışma günü verdikleri cep telefonu numarasının aynı olması kendi faydalarına olacaktır.

2.12:Yarışma komisyonunun her konuda yarışmacılara dönüş yapma zorunluluğu yoktur. Özellikle şartnamede geçen ve tekrar tekrar sorulan hususlarla ilgili geri dönüş sağlanmayacaktır.

2.13:Yarışma Komisyonu kendisinden kaynaklı olmayan genel doğal afet, genel salgın hastalık vs. değişik sebeplerden dolayı yarışma tarihini değiştirebilir, yarışmayı iptal edebilir.

E. YARIŞMANIN YAPILACAĞI YERLER VE YARIŞMA TARİHİSAATİ:
Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfınca belirlenen http://peygambersevdalilari.com web sayfasından online olarak gerçekleştirilecektir.

TSİ) saatlerinde farklı oturumlarda yapılacaktır. Ayrıca yarışmacılara,
yarışmaya giriş yerleri e‐posta/sms yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir.

1 ve 2. Kategoriler için: Kişi saat 10.30’ a kadar da giriş yapsa tam 90 dk vakti olur. Ancak 10.30’ dan itibaren yarışmaya katılsa geciktirdiği oranda süresinden gider. Mesela 10.40’ da giriş yapıp sınavı başlatacak olursa süresi 80 dk, 11.00’ da katılırsa süresi 60 dk 11.30’ da katılırsa süresi 30 dk kalmış olur. Aynı husus 3 ve 4. kategoriler için de geçerlidir.

F. YARIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ:
1‐Yarışmacılar yarışmaya online olarak katılacaklardır.

2‐Yarışmacılar online yarışmanın gereği olan bütün güvenlik tedbirlerine riayet etmelidirler. Yarışmacılar yarışma esnasında başkasından destek almamalı, online ekrandan ayrılmamalı, ekranda başka sayfalar açmamalı, soruların ekran görüntüsünü alıp başkalarıyla sosyal medya vs. ortamlardan paylaşmamalıdırlar.  Bunlar ve bunlara benzer kurallara uymamak yarışma kurallarını ihlal nedeni sayılacak olup yarışmacının sınavı iptal edilecektir.

3‐Yarışmada A ve B olmak üzere 2 kitapçık türü olabileceği gibi, belli ve sınırlı soruların olacağı bir havuzdan da yarışma yapılabilecektir. 1. ve 2. Kategoride 60 soru ve 90 dakika cevaplama süresi, 3. ve 4. Kategoride 75 soru ve 90 dakika cevaplama süresi olup, puanlama 100 üzerinden değerlendirilecektir. Yarışma süresi bütün kategoriler için aynıdır.

4‐Vakfımızdan kaynaklanmayan şebeke ve ağ sorunları, elektrik kesintilerinden kaynaklı sorunlardan vs. vakfımız sorumlu değildir.

5‐Yapılan yarışma değerlendirmesi sonucu puanların eşit olması durumunda: Yarışmayı daha erken zamanda bitirme ve süreyi doğru kullanma şeklindeki ölçüte göre tasnif yapılacaktır. Buna rağmen eşitliğin bozulmaması halinde yarışma komisyonu nezaretinde yapılacak kura ile sıralama/değerlendirme yapılacaktır.

6‐Cevaplama yaparken 1.ve 2. Kategoride sorular 4 şıklı olup, 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir. 3. ve 4. kategoride ise sorular 5 şıklı olup, 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.

G.YARIŞMANIN ÖDÜLLLERİ:
‐Tüm ödüller genel olarak aşağıdaki gibi dağıtılacaktır.
‐Ayrıca il/ilçe bazında herhangi bir ödül verilmeyecektir.

H. YARIŞMANIN DİĞER ŞARTLARI:
‐Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır.
Peygamber Sevdalıları Vakfı şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.
‐Online yarışma sisteminin altyapısı tamamen Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın ihtiyaç ve tecrübelerine göre düzenlenmiştir ve yarışmacı online yarışma sisteminin kurallarına tabidir.

İ. YETKİLİ KURULLAR:
1.Yarışmanın Sahibi: Peygamber Sevdalıları Vakfı
2.Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren: Peygamber Sevdalıları Vakfının hizmet almak isteyeceği kurum ve kuruluşlar.
3.Soru Hazırlama Kurulu: Yarışma soruları, Peygamber Sevdalıları Vakfı Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanacaktır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu