Afyon HaberBelediyeler

FARKINDAYIZ, HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

FARKINDAYIZ, HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

           Glutensiz gýda ürünlerinin yer aldýðý destek paketleri þehrimizdeki çölyak hastalarýna ulaþtýrýlmaya devam ediyor. Gýda paketlerinin daðýtýmýnýn yedincisi gerçekleþtirildi.

Afyonkarahisar Belediyesi, þehrimizde çölyak hastasý vatandaþlarýmýza, glütensiz ürünlerin yer aldýðý gýda paketi desteðini sürdürüyor. Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek’in talimatlarýyla Belediyemiz Muhtarlýk ve Sosyal Hizmetler Müdürlüðü öncülüðünde, glütensiz gýda temininde sýkýntý yaþayan bireyler ve çocuklarýmýza temin edilen gýda paketi desteðinin yedincisi gerçekleþtirildi. Yardým Birimi ekiplerince glutensiz gýda ürünlerinin yer aldýðý destek paketleri, 150 aileye daðýtýldý. Periyodik aralýklarla daðýtýlan paketlerin içerisinde tatlý ürünlerinden, makarnadan una, bisküviden hamur iþine kadar glüten içermeyen 32 ürün bulunuyor.

“AÝLELELRÝMÝZÝN VE ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEÐÝZ”

Sosyal belediyecilik anlayýþýnýn bir gereði olarak çölyak hastalarýna destek verdiklerini anlatan Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek desteklerin devam edeceðini vurguladý. Açýklamasýnda; “Göreve geldiðimiz andan itibaren hemþehrilerimizin yanýnda olmaya devam ediyoruz. Çölyak rahatsýzlýðý aileleri zor durumda býrakan, çocuklarýmýzýn canlarýnýn istediði yiyecekleri tedarik edemediði bir rahatsýzlýk. Allah kimseye vermesin. 150 hastamýz var, farkýndalýk oluþsun diye bu kez de yedincisi düzenliyoruz. Yýlda 4 kez olmak üzere bu paketleri ulaþtýrýyoruz. Cenab-ý Allah’tan çocuklarýmýza ve ailelerimize þifa ve sabýr vermesini niyaz ediyoruz. Bizde gücümüz yettiðince ailelerimizin yanýnda olmaya devam edeceðiz” dedi.

GÖNÜLLERE DOKUNUYORUZ

Daðýtým töreninde Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek çocuklarla buluþtu ve hatýra fotoðrafý çektirdi. Koli daðýtýmý da yapan Zeybek Baþkan ailelerle yakýndan ilgilendi. Kolileri alan aileler de Baþkanýmýz Zeybek ve ekibine teþekkür etti. Piyasada az bulunan ve yüksek fiyatlara satýldýðý için çölyak hastalarýnýn almakta güçlük çektiði ürünler, periyodik aralýklarla ailelere verilmeye devam edecek.

 

HABERÝN VÝDEOSU ÝÇÝN LÝNKE TIKLAYIN

https://we.tl/t-QbUbKLFB0U

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu