Afyon HaberBelediyeler

EĞİTİM YARDIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

EÐÝTÝM YARDIMI BAÞVURULARI BAÞLADI

ÖÐRENCÝ DOSTU BAÞKAN’DAN EÐÝTÝME DESTEK            

         Sosyal Belediyecilik alanýnda büyük hizmetlere imza atan Afyonkarahisar Belediyesi, geleceðimizin teminatý olan öðrencilerimize eðitim desteðini bu yýlda verecek. Belediyemiz sýnýrlarý ve mücavir alan içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi olan öðrencilere 2023-2024 Eðitim Öðretim yýlýnda verilecek eðitim yardýmý miktarý Belediye Meclisi kararýyla belirlendi.

               Afyonkarahisar Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarýna yönelik geleneksel hale getirdiði eðitim yardýmý, bu yýlda devam ediyor. Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek çocuklarýmýzýn eðitim hayatýna bir nebze olsun katkýda bulunmanýn mutluluðu içinde olduklarýný dile getirerek yapýlan bu katkýnýn baþarý olarak döneceðine inandýðýný söyledi. Maddi durumu iyi olmayan çocuklarýmýzýn eðitimine her zaman yanlarýnda olacaklarýný ifade eden Zeybek Baþkan; onlara daha iyi bir gelecek saðlamanýn da gayreti içerisinde olduklarýný sözlerine ekledi. 

BAÞVURU ÝÇÝN LÝNKE TIKLAYIN 

https://ecozum.afyon.bel.tr/WebBasvuru/egitim#/

BAÞVURU ÞARTLARI

Baþvuru yapacak öðrenci ve ailesinin Afyonkarahisar merkezinde ikamet etmesi ilköðretim, ortaöðretim ve lise devlet okullarýnda okumasý ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmasý gerekmektedir. Ayrýca her aileden tek 1 çocuða eðitim yardýmý verilecektir. Kamu haklarýndan yasaklý veya Anaokulu, Özel Okul, Kolej, Açýk Lise ve Üniversitede okuyan öðrencilerin baþvurularý ise dikkate alýnmayacaktýr. Geçen yýllarda eðitim yardýmý alan öðrencilerinde baþvurularý yeniden yapmalarý ve deðerlendirmeye alýnmasý gerekmekte olup, baþvurularýný yenilemeyen öðrencilerimize eðitim yardýmý yapýlmayacaktýr.

Baþvurular 11 Eylül Pazartesi gününden itibaren Belediyemizin web sayfasýna yani https://ecozum.afyon.bel.tr/WebBasvuru/egitim#/ adresi üzerinden yapýlacak ve 22 Eylül Cuma günü sona erecek.

ÝNTERNETTEN AÇIKLANACAK

Baþvuru süresinin tamamlanmasýnýn ardýndan yapýlacak deðerlendirmeler sonrasýnda eðitime katký payý verilmesi kararlaþtýrýlan öðrencilerin isimleri, www.afyon.bel.tr adresinden duyurulacak ve bilgilendirme mesajý gönderilecek daha sonra eðitim yardýmý ödemeleri öðrencilerin hesaplarýna yatýrýlacaktýr.

KÝMLER BAÞVURABÝLÝR?

– Ýhtiyaç sahibi ( Muhtaçlýk sýnýrý ve altýnda geliri olanlar)

– Öksüz, yetim olan öðrenciler

– Kendisi %40 ve üzeri engelli olan öðrenciler

– Anne ve Babasý resmi ayrý olup ihtiyaç sahibi olan öðrenciler

 

BAÞVURU YAPMAK ÝÇÝN LÝNKE TIKLAYIN 

https://ecozum.afyon.bel.tr/WebBasvuru/egitim#/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu