Afyon HaberBelediyeler

DOĞAYA ZARAR VERMEYEN ŞEHİR: AFYONKARAHİSAR

DOAYA ZARAR VERMEYEN EHR: AFYONKARAHSAR

           Belediyemiz, daha temiz ve yaanlabilir Afyonkarahisar hedefi dorultusunda atk yönetimi faaliyetlerini en etkin ekilde sürdürmeye devam ediyor. 2010 ylnda kurulan Atksu Artma Tesisi Kurma ve letme Birlii ehrimizin atk sularn arndrarak doaya ve çevreye zararsz hale getiriyor.

Birlik Bakan Belediye Bakanmz Mehmet Zeybek önderliinde israfn her alanda önlenmesini, kaynaklarn daha verimli kullanlmasn, atklarn kaynanda özelliklere göre ayrtrlmasn, geri dönütürülmesini, geri kazanmn ve bertaraf edilmesi gibi konularda faaliyet gösteren tesis, 13 belediye, 4 köy olmak üzere toplam 291.000 kiiye hizmet veriyor.

ATIKSU ARITMA TESS KURMA VE LETME BRL

Afyonkarahisar Belediyesi ve çevre Belediyeler olmak üzere uzun havalandrmal aktif çamur prosesi ile Avrupa Birlii standartlarnda hizmet salayan merkezde (azot ve fosfordanda arndrlm)  ortalama 44.000 m3/gün çk suyu elde ediliyor. Bu sayede arndrlm sular Eber Gölü’nü besliyor. Afyonkarahisar’n içme suyu kayna olan Akdeirmen baraj da bu sayede korunmu oluyor.

Ayn zamanda artma ilemlerinden geçen çk sular 2023 ylnda kurulacak ve Türkiye’de ilk olacak Dezenfeksiyon Ünitesi ile birlikte tarmsal sulamada da kullanlabilecek. Çalmalar devam eden ünite projesinin önümüzdeki yl devreye alnmas planlanyor.

TESSN ENERJ HTYACININ %25′ GESLERLE KARILANIYOR

ehrimizin yarnlarna hizmet eden tesiste, 2020 yl banda hizmete alnan 1 MW GES ile tesisin enerji maliyetinin %25’i karlanrken, 2023 ylnda yaplmas planlanan 1,6 MW GES ile tamamen kendi enerjisini kendi üretecek.

ÖRENCLERE ÇEVRE BLNC ETM

Çevre ehirlerinde ilgi oda olan tesis çok sayda ziyaretçiye rehber olmay sürdürüyor. Bu kapsamda gelen taleplerin karlanmas için Birlik ve Milli Eitim Müdürlüü arasnda protokol yapld. 2013 ylndan bu yana ylda 3 bin örenci atk sularn çevreye olan zararlar bata olmak üzere nasl artlarak doaya geri kazandrldn yerinde görüyor. Çevre bilinci eitimi alan örenciler yerinde inceleme ve gözlem yapma imkânna sahip oluyor. Sadece örencilerden deil çeitli kurumlardan ve illerden de talep gören tesisimiz çevreci yatrmlar için örnek olmay sürdürüyor.

BÖLGEDE TEK: ATIKSU ARITMA LABARATUVARI

lklere imza atan tesis bünyesinde bölgede tek olan Atksu Artma Labaratuvar’da yine Afyonkarahisar bata olmak üzere çevre illerinde atk su ile ilgili analiz isteklerine yant veriyor. 2014 ylnda AKREDTE ve 2015 ylnda YETERLK belgesi alan Laboratuvar, MELBES kapsamnda Uak, Kütahya, Burdur, Isparta, Konya, Eskiehir ve Denizli gibi çevre illere de hizmet salyor.

Laboratuvarda Atksu kapsamnda Kimyasal Oksijen htiyac, Biyolojik Oksijen htiyac, Askda Kat Madde, pH, Scaklk, Elektriksel letkenlik, Çözünmü Oksijen, Toplam Fosfor, Ortafosfat Fosforu, Nitrit Azotu, Nitrat Azotu, Toplam Kjeldahl Azotu, Amonyok Azotu ve Toplam Azot analizleri yaplyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu