Afyon Haber

CİRİT KAYALIĞI MİLLET BAHÇESİNDE İLK FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

CRT KAYALII MLLET BAHÇESNDE LK FDAN TOPRAKLA BULUTU

           Çevre ve ehircilik Bakanmz Murat Kurum’un katlmlaryla Belediye Bakanmz Mehmet Zeybek’in seçim vaatlerinden olan Cirit Kayal Millet Bahçesi projemizin temeli atld, ilk fidan toprakla bulutu.Bakan Kurum, Afyonkarahisar’n Türkiye’nin büyümesinden büyük pay sahibi olmu ehirlerden biri olduunu vurgulad.

“BU AZZ EHR ANADOLU’NUN VE KUDÜS’ÜN KLDDR”

Afyonkarahisar’mzn tarihi; an ve ereflerin tarihi olduuna dikkat çeken Bakan Kurum, “Kudüs’ü igale giden Haçl Ordularn engelleyen de; Anadolu’yu igale yeltenen Yunan ordularna “geçemezsin! dur!” diyen de Afyonkarahisar’dr, Afyonkarahisar’n kahraman evlatlardr. Bu aziz ehir; Anadolu’nun ve Kudüs’ün kilididir” dedi.

“ÇOK ÖNEML KARARLAR ALDIK”

“Bu ehre hizmet etmek; boynumuzun borcudur” diyen Çevre ve ehircilik Bakan Murat Kurum, “Bu istiklal ehrini en güzel ekilde istikbale tamak hepimizin vazifesi, sorumluluu.Bugün bu inançla, bu duygularla buradayz. Bu duygularla, sizlerin misafiriyiz. Biraz önce; saygdeer Bakanmz Veysel Erolu aabeyimizle, Valimiz, milletvekillerimiz, Belediye Bakanmzla; son derece kapsaml bir deerlendirme toplants yaptk, çok önemli kararlar aldk” dedi.

264 MLLET BAHÇEMZN YAPIMINA DEVAM EDYORUZ

         Bakanlk bünyesinde yaplan çalmalara ilikin de bilgiler aktaran Çevre ve ehircilik Bakan Murat Kurum; “ehrimize, bugüne kadar ulatrmadan sala, eitimden, turizm, tarm, çevre ve ehircilie kadar yaklak 35 milyarlk yatrm yapld. Bakanlk olarak; biz de bu yatrmlarn 7 milyar lirasn gerçekletirmi olmann mutluluunu yayoruz. te bugün de inallah hep birlikte, bir yandan kentsel dönüüm ve sosyal konutlarmzn müjdelerini verirken, bir yandan da Türkiye’nin yeil alan miktarn en çok arttran illerimizden biri olan Afyonkarahisar’n 3 millet bahçesini inallah fidanlarla buluturacaz. Biliyorsunuz bugün ülkemizin tamamnda, toplam büyüklüü 55 milyon metrekareyi bulan 321 adet millet bahçesi yapyoruz. 57 millet bahçemizi bitirdik ve vatandalarn hizmetine sunduk. 264 millet bahçemizin yapmna devam ediyoruz.”

       Bakan Kurum konumasna öyle devam etti “nallah 2023’e kadar her ilimizde en az bir millet bahçesini vatandalara, çocuklara, gençlere armaan edeceiz. Tarihimizi ve kadim kültürümüzü, birlikte yaama geleneimizi, bu büyük parklarmzda, bu güzel millet bahçelerimizde yaatacaz”
“Amacmz eser üretmek, eser siyaseti yapmak, bu anlayla projelerimizi hayata geçirmektir. Hiçbir zaman vatandamz madur etmedik, madur edecek admlar atmadk. Vatandamza ramen de hiçbir i yapmadk, yaptrmadk. Bundan sonra da ayn anlayla projelerimizi yürütüyor olacaz”

 “AFYONKARAHSAR MUHTEEM BR EHR”

        Bakan Kurum, Afyonkarahisar’n doal kaynaklaryla, tarmsal üretim alanlaryla, esiz doasyla, Frigya Vadisiyle muhteem bir ehir olduunu dile getirerek, sözlerini öyle sürdürdü:”Bunun yannda; bugün Afyonkarahisar’a çevrecilik açsndan baktmzda ne görüyoruz? Modern atk su artma tesisleriyle, ileri biyolojik artma tesisiyle, kat atk düzenli depolama tesisleriyle Türkiye’nin en çevreci, en temiz, en yaanabilir illerinin banda Afyonkarahisar geliyor. Yeni millet bahçeleri ve yeil alanlarla, ehrimizin bu güzelliini daha da güçlendireceiz. Yeil alan miktarmz artracak, sizler için yeni nefes alanlar açacaz. Tüm dünyamz iklim deiikliiyle mücadele ile kar karya. Artk sellerin, yalarn miktarnn, saysnn artt, heyelanlarn olutuu ve ehre olan etkilerin artt bir süreci yayoruz. 2030-2050 ylnda su savalarnn yaanaca ve su ktlnn yine yaanaca bir sürece girmekteyiz. Dünyamz snyor, sndkça nefes alacamz alan ihtiyac, su kaynaklarmzn korunma ihtiyac daha da gün yüzüne çkmaktadr. O yüzden bu projeler çok önemli. Afyonkarahisar’da 150 milyon lira yatrm bedeli olan 6 millet bahçesi yapyoruz. Bu 6 millet bahçesine yenilerini ekleyerek, ehre tam 1 milyon metrekare yeni yeil alan kazandrma hedefimizi gerçekletireceiz. Bugün, e zamanl olarak; 270 bin metrekarelik Cirit Kayal Millet Bahçemizi, 125 bin metrekarelik uhut ve 50 bin metrekare büyüklüündeki Sandkl millet bahçelerimizi ilk fidanlaryla buluturuyoruz.”

“TERMAL BÖLGEYE 10 MLYON YATIRIM BEDELL YÜRÜYÜ VE BSKLET YOLU”

     Bakan Kurum, millet bahçelerinin dnda yine termal bölgesinde 10 milyon lira yatrm bedeliyle yürüyü ve bisiklet yolunun projelendirildiini, ksa sürede bu yollarn yapmna balanacan aktard. “2012’den bu yana kentsel dönüüm ve sosyal konut anlamnda 2,5 milyon konutu vatandalara teslim ettik “Cumhurbakanmz Erdoan’n 2012 ylnda stanbul’da balatt deprem dönüüm seferberliini, “Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüüm” diyerek, daha da hzlandrdklarn anlatan Kurum, unlar kaydetti:

“VATANDAIMIZA RAMEN HÇBR YAPMADIK”

        “2012’den bu yana kentsel dönüüm ve sosyal konut anlamnda 2,5 milyon konutu vatandalara teslim ettik. u anda da sahada yatrm deeri 90 milyar lira olan 300 bin konutumuzun inas devam ediyor. Afyonkarahisar’da da bir taraftan riskli yaplarmz dönütürüyor, dier taraftan tarihi kent meydanlarmz ihya ediyoruz. u an merkezde 2 riskli alanmz var. Buradaki 2 bin 276 yapnn dönüümüne hzla devam ediyoruz. Yine merkezde Gökçe Mahallesi’ndeki rezerv yap alanmz, hem dönüüm hem de 100 bin sosyal konut projelerimizde kullanacaz. u anda bu bölgede 1374 konutluk bir sosyal konut projemizi de hazrladk. Biz gönül belediyecilii diyoruz. Biz hiçbir zaman vatandamza ramen i yapmadk, her eyi milletimizle beraber yaptk. Yine ayn anlayla onlarla birlikte yapmaya devam edeceiz. Belki birileri Afyonlu kardelerimizin kafalarn kartrmaya çalabilir ama biz bugüne kadar projelerimizi anlatyoruz. Yeni yatrmlarmz anlatyoruz. Temel atmaya dahi frsat bulamadan projelerimizi yapmaya gayret gösteriyoruz. Amacmz eser üretmek, eser siyaseti yapmak, bu anlayla projelerimizi hayata geçirmektir. Hiçbir zaman vatandamz madur etmedik, madur edecek admlar atmadk. Vatandamza ramen de hiçbir i yapmadk, yaptrmadk. Bundan sonra da ayn anlayla projelerimizi yürütüyor olacaz.”

 

GÖKÇE MAHALLESN TEMEL AUSTOS’DA ATILIYOR

       Zafer Mahallesi’nde, ehrin merkezinde bulunan eski müzeyi yeni yerine tayacaklarna dikkati çeken Kurum, “Buradaki yaklak 9 bin metrekarelik alanda, vatandalarmzn sosyal ihtiyaçlarna cevap verecek yeilin bin bir tonuyla bezeyeceimiz bir çevre projesini Afyonlu kardelerimize armaan edeceiz. Ben inanyorum ki millet bahçelerimiz tamamlandnda, içerisinde fuar ve kamp alanlarnn, yürüyü ve bisiklet yollarnn olaca Frigya Vadisi Projesi’yle birlikte Afyonkarahisar’mz adeta Türkiye’nin cazibe merkezi olacak. Dünyann göz bebei olacak.Buradan bir müjdeyi paylamak isterim. 50 bin sosyal konut projemiz kapsamnda; Gökçe Mahallesinde 750 konutun proje çalmalarn tamamladk. Austos aynda temellerimizi atyoruz” dedi.

“AFYONKARAHSAR’A YAKIIR BR DÖNÜÜM PROJESN HEP BRLKTE YAPACAIZ”

Yine söz verdiimiz gibi; Msri Camimizin etrafnda 170 bin metrekarelik alanda; yine maret Camimizin çevresindeki 250 bin metrekarelik bölgede az katl, yöresel mimariye uygun, ehrimize deer katacak ihya projelerimizin de ina çalmalarna balyoruz. Msri Cami etrafnda ilk etapta 506 konut ve 157 i yeri yapacaz. Yine, maret Cami ve çevresini de riskli yaplardan tamamen kurtarp, Afyonkarahisar’a yakr bir dönüüm projesini hep birlikte yapacaz.

       nallah bu onlarca ihya projesiyle; temellerini attmz sosyal konutlarmzla; Afyonkarahisar’mz depreme kar daha güvenli hale gelecek. Millet bahçelerimizle, yeni yeil alanlarmzla birlikte, çok daha yaanabilir bir ehir olacak. Ben tüm bu projelerimizde görev alan; TOK’mize, ller Bankamza, Belediyelerimize, mimar, mühendis ve içi kardelerimize baarlar diliyorum.

Bu duygu ve temennilerle; maret ve Msri Dönüüm projelerimiz, yeni sosyal konutlarmz ve millet bahçelerimiz; Afyonkarahisarl kardelerimiz için, ülkemiz için, milletimiz için, gelecek nesillerimiz için hayrl uurlu olsun diyorum. Sizleri sevgiyle, saygyla selamlyorum.

.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu