Afyon HaberBelediyeler

BODRUM´DA GASTRO AFYON RÜZGARI

BODRUM’DA GASTRO AFYON RÜZGARI

ULUSLARARASI GASTRO BODRUM FESTÝVALÝNÝN ONUR KONUÐUYUZ

Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal, 24-26 Mayýs tarihlerinde düzenlenen Uluslararasý Gastro Bodrum Festivaline “Onur Konuðu” olarak katýldý. 
Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Gastronomi Birimi tarafýndan festival alanýnda açýlan “Gastro Afyon” standý, festivalin en çok ilgi gören standý oldu. 

YÖRESEL LEZZETLERÝMÝZ FESTÝVALE DAMGA VURDU

Afyonkarahisar’ýn ünlü lezzetlerinden sucuk döner, musakka, bükme, haþhaþlý lokum ve ekmek kadayýfý gibi birçok ürün, festivale katýlanlarýn beðenisine sunuldu. Bu eþsiz tatlar ünlü þeflerin de büyük ilgisini çekti. Þehrimizin yöresel lezzetlerinin tanýtýldýðý festivalde Baþkanýmýz Burcu Köksal, “Yerel Yönetimlerin Gastronomi/Gastronomi Turizmi Üzerindeki Önemi” konulu panele konuþmacý olarak katýldý. “BODRUM HALKININ MÝSAFÝRPERVERLÝÐÝNÝ VE DESTEÐÝNÝ UNUTMAYACAÐIZ”
Afyonkarahisar Belediyesi olarak festivale onur konuðu olarak katýlmaktan duyduðu mutluluðu ifade eden Baþkanýmýz Burcu Köksal, “Yöresel lezzetlerimizi 12 ülkeden gelen ünlü þeflere ve Bodrum halkýna tanýtýyoruz. Damaklarý þenlendiren lezzetlerimiz festivale adeta damga vurdu. Afyonkarahisar’ýn eþsiz lezzetlerini tanýtmak ve dünya ile buluþturmak bizim için büyük bir onur. Bodrum halkýnýn misafirperverliðini ve desteðini unutmayacaðýz. Bu lezzetler, sadece Afyonkarahisar’ýn deðil, Türkiye’nin gastronomi hazinesinin birer parçasý. Dünya mutfaðýna katkýmýzý göstermekten gurur duyuyoruz. Gelecek yýllarda da bu tür etkinliklerde Afyonkarahisar Belediyesi olarak gastronomi dünyasýna katký sunmaya devam edeceðiz. Bu vesileyle Bodrum Kaymakamý Mustafa Çit, Bodrum Belediye Baþkaný Tamer Mandalinci ve festivale destek veren herkese misafirperverliklerinden dolayý teþekkür ediyorum” diye  konuþtu.Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal, daha sonra Bodrum Belediye Baþkaný Tamer Mandalinci’yi makamýnda ziyaret ederek misafirperverliðinden dolayý teþekkür etti.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu