Afyon HaberBelediyeler

BELEDİYE KURBAN BAYRAMINA HAZIR

BELEDYE KURBAN BAYRAMINA HAZIR!

Afyonkarahisar Belediyemiz Kurban Bayram’na yönelik tedbirleri alarak kesim yerlerini belirledi. Belediyemiz Zabta Müdürlüü ekipleri, izinleri kaldrarak 24 saat görev yapacak. Ekipler özellikle gda maddeleri satan iyerleri üzerinde sk denetimler gerçekletiriyor ve vatandalara bozuk ve miad dolmu gda maddeleri satlmamas için çaba gösteriliyor. Bayram boyunca olas su, yol ve kanalizasyon arzalar için uzman ekipler bulundurulacak. tfaiye servisi de her türlü yangn ve doal felakete kar görev banda olacak. Bayram süresince Temizlik leri Müdürlüü de tedbirler alarak temizliin devamlln salayacak.

Kurban kesim belgesi olmayan ve usulüne uygun olmayan ekilde kesim yapacak kiiler tespit edilerek gerekli ilemler yaplacak. Vatandalarmz ALO ZABITA 153 veya dier ilgili numaralar arayarak bildirebilecek.Kurban Bayram nedeni ile Bayram öncesi ve Bayram süresince Belediyemizce gerekli tüm önlemler alnmtr. Bu nedenle Bayram süresince yeterli miktarda görevli ekipmanlar bulundurulacaktr.

 Muhtemel olabilecek su, yol ve kanalizasyon arzalarnn tamiri ve giderilmesi bakmndan Bayram süresin ce uzman kadro bulundurulacaktr. Çkabilecek her türlü yangn ve doal felaketlere kar itfaiye servisi görev banda olacaktr. Bayram öncesi ve Bayram süresinde Zabta Müdürlüünde izinler kaldrlarak günün 24.00 saatinde görevlerini aralksz sürdüreceklerdir.Bunun yannda temizliin aksamamas için Temizlik leri Müdürlüümüzce tedbirler alnmtr.Bayram öncesinde özellikle yiyecek, içecek satan iyerleri üzerinde kontroller younlatrlmtr. Vatandalarmza bozuk ve miad dolmu gda maddeleri satlmamas ve yedirilmemesi için shhi iyerlerine gerekli kontroller yaplmaktadr. Ayrca 4077 sayl Tüketiciyi Koruma Yasas gereince herkesin bütçesine göre alveriin salanmas bakmndan sata arz edilen mallarn üzerlerine etiket taklmas salanmaktadr.

Alverilerinin genelde younluunun semt pazarlarnda olmas bakmndan semt pazarnda tedbirler alnmtr. Bayram öncesini frsat bilerek ana caddeler ve ara sokaklarda iportaclk yapan seyyarlar semt pazarna gönderilecektir.limiz corafi konumu bakmndan Türkiye’nin merkezi konumundadr. Bu nedenle trafik younluu meydana gelmektedir. ehirleraras otogarda ulamn düzenli ve tertipli olmas için gerekli tüm tedbirler alnmtr. Yine ehir içi ulamn düzenli yaplabilmesi için Halk otobüsleri ve ehir içi dolmular bilgilendirilerek tedbirler alnmtr.Halkmzn ekmek sknts çekmemesi için Bayram süresince her gün ekmek çkacaktr. Kurban öncesi kurbanlk hayvanlar, hayvan pazarlar ve kurban hizmetleri komisyonunca alnan kararlar dorultusunda belirtilen kurbanlk hayvan sat yerlerinde (hayvan pazarnda) alm ve satmlarn yaplmasna; kurbanlarn Belediye Veteriner hekimi ve Zabta ekiplerince ibirlii ile koordinasyon salanarak denetleme ve kontrolü sürekli yaplacaktr. Kurban kesim yerlerinde salk kurallarna, salkl artlar ve dini kurallara azami ölçüde uyulacaktr. Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen yerler dnda, uygun olmayan cadde ve sokak gibi yerlerde kesim yapanlar, Belediye Zabtasnca tespit edilerek, l Çevre ve Orman Müdürlüüne bildirilecek ve 2872 Sayl Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereince ceza uygulanacaktr.

 Kurban Kesim yerleri olarak;

1-     Hamidiye Semt pazar     

2-     Harb-i Semt pazar         

3-     Fuar alan Semt pazar     

4-     Çavuba Semt pazar     

5-     Sahipata Semt pazar       

6-     Uydukent Semt pazar       

7-     Karyaka Semt pazar       

8-     Fatih Semt Pazar               

9-     Hasm Bozca Uydukent Semt Pazar         

10-   Kasaplar çi   

11-   Çavdar Et ve Et Ürünleri                                                   

12-   Özel Et Kombinalar                                                                                  

 13-   Af-Talha Et Hayvanclk

 14-   Cokun Besicilik

 15-   Efendiolu Et ve Et Ürünleri

16-   Fatih Mühsürler  letmesi

17-   Göbekli Kardeler Et ve Et Ürünleri

 18-   Karahisar Et ve Et Ürünleri

19-   Özerler Entegre Et Tesisleri

20-   Postalcolu Et ve Et Ürünleri

21-   Alp Entegre Et ve Et Ürünleri

Kurban kesim belgesi olmayan ve usulüne uygun olmayan ekilde kesim yapanlar  Belediye zabtasnca tespit edilerek, l Çevre ve Orman ve l Tarm  Müdürlüklerine bildirilecek ve 5199 sayl hayvanlar koruma kanununa göre ilem yaplacaktr. Kurban Bayram süresince kurban atklar kontrol edilip en ksa sürede kaldrlarak çevreyi rahatsz etmeleri önlenecektir.

Bu konularda Vatandalarmz; her türlü ikâyetlerini günün 24.00 saatinde ALO ZABITA 153 veya 2144255’den nöbetçi zabtaya bildirebilirler.

Zabta                                              : 153

Otogarla ilgili ikâyetler için             : 2299030 

Temizlikle ilgili  ikâyetler için         : 2144255

Su arza ileri    ikâyetler için        : 2141580  

Otobüs ileri   ikâyetler için           : 2141563

naat kanalizasyon  ikâyetler için : 2144255

Yangn ve afetler ikâyetler için        : 110

ALO CENAZE                                     : 188

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu