Afyon HaberBelediyeler

BAŞKANIMIZIN İLK MAHALLE ZİYARETİ ATAKÖY´E 

BAÞKANIMIZIN ÝLK MAHALLE ZÝYARETÝ ATAKÖY’E 

“YERÝNDE TESPÝT, YERÝNDE ÇÖZÜM”
Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal, 31 Mart seçimlerinin ardýndan ilk ziyaretini Ataköy Mahallesi’ne gerçekleþtirdi. Baþkan Yardýmcýmýz Erkan Uysal ve Birim Müdürleri ile birlikte, Ataköy Mahalle Muhtarý Hasan Öz’ü ziyaret eden Baþkanýmýz Burcu Köksal, vatandaþlarýmýzla bir araya gelerek sorunlarý yerinde tespit edip, çözümler üretti.“GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIÞACAÐIZ”
Muhtarlýk binasýnda talepleri dinleyen Baþkanýmýz;  “Seçimden önce söz verdiðimiz gibi, ‘Yerinde tespit, yerinde çözüm’ anlayýþý ile her mahallemize ve her semtimize eþit hizmet götüreceðiz.  Hizmetten mahrum kalmýþ olan tüm mahallelerimiz için gece gündüz demeden çalýþacaðýz.” diye konuþtu. 
Ataköy halkýnýn Baþkanýmýz Burcu Köksal’a olan sevgisi ve desteði, bu anlamlý ziyaretle bir kez daha gözler önüne serilerken Baþkanýmýz mahallede yapýlacak yatýrýmlar ve çalýþmalar için vatandaþlardan gelen talepleri dinledi, Afyonkarahisar’ý daha yaþanabilir bir kent haline getirme yolunda kararlýlýkla ilerlediklerini vurguladý.BAÞKANIMIZDAN HALK EKMEK MÜJDESÝ 
Çok amaçlý salonun düðün sezonuna yetiþtirilmesi talimatýnda bulunan Baþkanýmýz, mahalle sakinlerinin binadan faydalanmasý gerektiðine iþaret etti. 
Ataköy’e halk ekmek satýþ büfesi talebini de geri çevirmeyen Baþkanýmýz Yüntaþ Genel Müdürü Kemal Doðan’ý aradý. Baþkanýmýz, hem Ataköy, hemde Mareþal Fevzi Çakmak Mahallesi sakinlerinin ortak kullaným noktasýndaki bir bölgede halk ekmek büfesinin konulacaðý müjdesini verdi. 
Kadýn Kültür Evi’ni de ziyaret eden Baþkanýmýz, Belediyemiz tarafýndan yapýmý tamamlanan Ataköy Düðün Salonun da incelemelerde bulundu. ATAKÖY HALKINDAN TAM DESTEK 
Ataköy Mahalle Muhtarý Hasan Öz ise Baþkanýmýza teþekkür ederek “Belediye Baþkaný olarak seçilmenizi içtenlikle tebrik ediyorum. Uzun yýllardýr sergilediðiniz liderlik ve hizmet anlayýþýyla hepimizin takdirini kazandýnýz. Belediye Baþkanlýðý görevinizde de ayný azim ve kararlýlýkla çalýþacaðýnýzdan hiç þüphemiz yok. Mahallemizin refahýný, huzurunu ve geliþimini saðlayacak projelere imza atacaðýnýza olan inancýmýz tam. Ataköy Mahallesi sakinleri adýna, mahallemizin ihtiyaçlarýný her zaman ön planda tutan, halkýmýzla iç içe ve onlarýn sorunlarýna duyarlý bir lider olarak sizi her zaman destekleyeceðimizi belirtmek isterim. Sizin liderliðinizle, daha yaþanabilir, daha modern ve daha huzurlu bir çevreye kavuþacaðýz.” dedi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu