Afyon HaberBelediyeler

BAŞKANIMIZ BURCU KÖKSAL TARIM HAYVANCILIK VE GIDA FUARINDA 

BAÞKANIMIZ BURCU KÖKSAL TARIM HAYVANCILIK VE GIDA FUARINDA 

      Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal, Türkiye’nin farklý illerinden tarým, hayvancýlýk ve gýda sektörlerinden 72 firmanýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen, olan Afyonkarahisar Tarým, Hayvancýlýk ve Gýda Fuarý’ný ziyaret etti. 
 

     Afyonkarahisar Valiliði himayelerinde, Belediyemizin destekleriyle 5 gün süreyle misafirlerini aðýrlayacak fuara katýlan firma yetkilileri ve iþletme sahiplerini Afyonkarahisar’da aðýrlamaktan duyduðu memnuniyeti ifade eden Baþkanýmýz Burcu Köksal, “Fuarýn þehrimiz ekonomisine tarým, hayvancýlýk ve gýda sektörüne can suyu olmasýný temenni ediyorum. Bu tür organizasyonlar, saðladýklarý ekonomik canlýlýk ve hareketliliðin yaný sýra, iþletmelere hem ürünlerini potansiyel tüketicilerle ve müþterilerle buluþturma, hem de sektörel geliþmeleri görerek kendi durumlarýný gözden geçirme olanaðý saðlamaktadýr. Fuarýn düzenlenmesinde emeði geçen herkese teþekkür ediyorum” diye konuþtu.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu