Afyon HaberBelediyeler

BAŞKANIMIZ BURCU KÖKSAL MARBLE FUARINA KATILDI

MARBLE FUARININ GÖZDESÝ AFYONKARAHÝSAR OLDU

BAÞKANIMIZ BURCU KÖKSAL MARBLE FUARINA KATILDI

Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi’nin ev sahipliðinde, ÝZFAÞ ve Ýzgi Fuarcýlýk tarafýndan düzenlenen Marble Ýzmir Uluslararasý Doðaltaþ ve Teknolojileri Fuarýna katýldý.

Fuarýn açýlýþýna törenine katýlan Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal, Afyonkarahisar’lý iþ insanlarýyla yakýndan ilgilendi. Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Ýscehisar Belediye Baþkaný Seyhan Kýlýnçarslan, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Hüsnü Serteser, Ege Maden Ýhracatçýlarý Birliði Baþkaný Ýbrahim Alimoðlu, AFSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Kadir Sayýn, Ýscehisar Mermerciler Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Muharrem Çakmak ile birlikte standlarý tek tek ziyaret eden Baþkanýmýz, baþarýlarýndan dolayý firma yetkililerini tebrik etti.

Maden ve özellikle mermercilik sektörünün lokomotifi olan ilimizin ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduðunu söyleyen Baþkanýmýz, Türk mermerinin dünyada hak ettiði yere gelebilmesi ve sektörün geleceðine yön vermesi açýsýndan Ýzmir Fuarý’nýn önemine iþaret etti.   Doðaltaþ sektörünün en büyük küresel buluþmasý olarak bilinen fuarda Afyonkarahisar’dan 120 firmanýn stant açtýðý öðrenildi.  

 

 

 

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu