Afyon Haber

ATIK PİLLERİ TOPLADILAR, ÖDÜLLERİ KAPTILAR

ATIK PLLER TOPLADILAR, ÖDÜLLER KAPTILAR

            Afyonkarahisar Belediyesi tarafndan düzenlenen programda 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde yl içerisinde Atk Pil Toplama Kampanyasna destek veren okullar ödüllendirildi.Belediye Bakanmz Mehmet Zeybek’in ev sahipliinde Zafer Meydan’nda düzenlenen programa Afyonkarahisar Vali Yardmcs Nurullah Kaya, l Jandarma Komutan Jandarma Albay Ylmaz Krgel, Çevre ve ehircilik l Müdürü Mustafa Oruç, kamu kurumlarnn temsilcileri, okul yöneticileri ve örenciler katld.

“ÇEVRE BLNCN OLUTURMAK ÇN BÜYÜK ÇABA GÖSTERYORUZ”

         Programn açl konumasn Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Bar Dal yapt. Afyonkarahisar Belediyesi olarak çevremizin korunmas adna bir dizi çalma içerisinde olduklarn kaydeden Bar Dal, “Bu görev ve sorumluluk bilincimizle yaanabilir çevre ve marka kentler anlay içerisinde Çevre Koruma Kontrol Birimimiz tarafndan denetimlerimiz devam etmektedir.  Ayrca ambalaj atklar, tehlikeli atklar, tbbi atklar ömrünü tamamlam akü ve piller, ömrünü tamamlam lastikler gibi konularda Çevre Hizmetleri Birliimiz ve Atksu Artma Birliimizle çalmalarmz devam etmektedir. Park ve Bahçeler Müdürlüümüz tarafndan aaçlandrma ve yeillendirme çalmalarmz hzl bir ekilde yaplmaktadr. Hepimizin çevre konusunda zihinlerimize kazmas gereken nokta doann yaamak için insanoluna ihtiyac olmad ama insanolunun var olduu sürece yaamn devam ettirebilmek için doaya ihtiyaç duymasdr. Bu konuda her ferdin çevreci olma ve üzerine düen görevi yapma mecburiyeti vardr” dedi.

“ÇEVRE KONUSUNDA DUYARLI OLMALIYIZ”

          Çevre ve ehircilik l Müdürü Mustafa Oruç ise Sfr Atk Projesi, Atksu Artma Tesisleri, Çevre Yardmlar ve yenilenebilir enerji kaynaklar konusunda bilgiler verdi.Çevre ve ehircilik l Müdürü Mustafa Oruç, “Çevre koruma bilincinin gelimesi ve insanlarn tüm yaamlar boyunca doay, çevreyi düünerek koruma bilinciyle hareket etmesi salanmaktadr.  Gerçekten de bu dünyada yaamaya devam etmek istiyorsak, çocuklarmza harap edilmemi bir dünya brakmalyz. Doann tahrip olmasnn temel sebebi insann yaam aktiviteleridir. nsan saysnn artmas sonucunda da ekosistem bozulma hz artmaktadr. nsanlar tarafndan yaplan sanayi tesisleri, yeni yerleim alan açlmas faaliyetleri gibi her yaamsal aktivite sonucunda doa adm adm geri dönülemez ekilde bozulmakta ve o alanda yaamakta olan canl türleri basklanmakta, korunmaya ihtiyaç duyacak seviyede azalmakta, hatta yok olmaktadr. Doal kaynaklarn kullanm, sanayileme, insan saysnn artmas sonucunda dolayl olarak doaya verilen zararn nasl giderilebileceini düünmeli ve çözümler üretmeliyiz. Her bir birey, her bir iletme, her bir idare ve her bir ülke tarafndan, çevreye zarar verilmesini engelleyecek tavrlar gelitirilmeli, herkes sorumluluklar çerçevesinde ortak yaam alanlarmz koruyacak önlemler almaldr” dedi.  

“HERKES ÇEVRE KONUSUNDA DUYARLI OLMAYA DAVET EDYORUM”

            Belediye Bakanmz Mehmet Zeybek ise 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde yl içerisinde düzenlenen Atk Pil Toplama Kampanyasna destek veren okullar ve örencileri tebrik etti.Zeybek Bakan konumasna öyle devam etti; “Biliyoruz ki; son zamanlar çevre felaketlerinden bir küresel snma ve iklim deiiklii bu kapsamda çalmalar Bakanlk nezninde de hzla devam etmektedir. klim deiiklii, insanln var olu mücadelesi gelecek nesillere salkl bir yaam braklp braklmayaca meselesi haline gelmi durumda. Bakanmz Murat Kurum’da bu konuya sklkla dikkat çekiyor.Su kaynaklarnn korunmas, hava kirliliinin önüne geçilmesi ve geri dönüebilen kazanlabilen atklarn geri dönüümü bu sebeple çok önemli.Sayn Cumhurbakanmzn Deerli Ei Emine Erdoan Hanmefendi’nin balatt Sfr Atk Projesi ’de Belediyemizin yapm olduu çalmalarda öne çkyor.Sfr Atkla ilgili yapm olduumuz çalmalardan biri de inaat tamamlanan Devlet Park’nn arkasnda bulunan Birinci Snf Atk Getirme Merkezi…Halkmz evinde oluan elektronik atn, mobilya atn, atk yalarn ambalaj atklarn bu merkeze getirebilecek.Atk Getirme Merkezimizde 13 atk türü toplanmakta. Ambalaj atklarmz mahallelerimizde toplanmakta, her 400 metre de bir ambalaj atk konteynerimiz mevcut.Tekstil atklarmz yine mahallelerimizde bulunan 150 tekstil atk kumbaras ile toplanmakta. Çevre Hizmetleri Birliimizin yapm olduu Entegre Kat Atk Tesisi sayesinde hiçbir atmz boa gitmiyor. Atklardan enerji üretiliyor, ayran ambalaj atklar geri dönüüme gidiyor. Hepinizi çevre konusunda birlik olmaya, duyarl olmaya davet ediyorum” dedi.

 

SIFIR ATIK PROJES TÜM DÜNYAYA ÖRNEKTR

          Programn son konumasn Afyonkarahisar Vali Yardmcs Nurullah Kaya yapt.Çevrenin korunmas için ülkemizin gencinden yalsna kadar bir ve beraber olarak olmas gerektiine dikkat çeken Vali Yardmcs Nurullah Kaya, devletimizin bu konuda yapt çalmalarn tüm dünya tarafndan gptayla takip edildiini söyledi.

            Vali Yardmcs Nurullah Kaya, “Bizler için çevrenin önemini aslnda çok ac tecrübeyle yaayarak görüyoruz. öyle ki; COVD hastal çevreyle bark olmayan yaamn bizlere getirisi durumunda.

            Devletimizin çevre konusunda yapt çalmalar ve ürettii çözümler, gelecek adna herkesi umutlu, ayn zamanda da mutlu ediyor. En iyi çevre koruma yöntemi, çevreyi koruma ve ona sahip çkmaktan geçiyor. Çevreye duyarl bir Türkiye’nin ferdi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sayn Cumhurbakanmzn Deerli ei Emine Erdoan Hanmefendi’nin balatt Sfr Atk Projesi tüm dünyaya örnektir. Birlemi Milletlerden de bu konuda belki de ilk ve tek ödül alan ülke olduumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Bize emanet edilen bu ülkenin her karn tertemiz, prl prl yapmann bilincindeyiz.

     Bu duygu ve düüncelerle 5 Haziran Çevre Günü etkinliklerine destek veren, yl içerisinde toplad atk pillerle doaya katkda bulunan tüm okullarmza ve örencilerimize teekkür ediyorum” dedi. Konumalarn ardndan Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde yl içerisinde düzenlenen Atk Pil Toplama Kampanyasna destek veren okullara Belediyemiz tarafndan diz üstü bilgisayar ve fotokopi makinas hediye edildi. Program sonunda Çevre Haftas dolaysyla vatandalarmza fidan datm yapld.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu