Afyon HaberBelediyeler

ALİ ÇETİNKAYA’NIN MEZARI YENİLENDİ

ALÝ ÇETÝNKAYA’NIN MEZARI YENÝLENDÝ

YILLARDIR ÝHMAL EDÝLDÝ, BAÞKAN KÖKSAL ÝLE YENÝLENDÝ

BAÞKANIMIZ BURCU KÖKSAL: “ALÝ ÇETÝNKAYA’NIN MÝRASINI KORUMANIN MUTLULUÐUNU YAÞIYORUZ”

Belediye Baþkanýmýz Burcu Köksal’ýn talimatlarýyla Afyonkarahisar’ýn yetiþtirdiði en önemli þahsiyetlerden biri olan büyük devlet adamý ve asker Ali Çetinkaya’nýn Kocatepe Mezarlýðýndaki kabri, bakýmdan geçti. 

Bu güne kadar gereken önem gösterilmeyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yakýn silah arkadaþý Ali Çetinkaya’nýn mezarý, Baþkanýmýz Burcu Köksal’ýn talimatlarýyla tadilata alýnarak yenilendi. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný olan Ali Çetinkaya’yý Kurban Bayramýnýn ikinci günü kabri baþýnda ziyaret eden Baþkanýmýz Burcu Köksal, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ali Çetinkaya ve Milli Mücadele kahramanlarýný rahmetle andý.
Merhum Ali Çetinkaya’nýn kabrinin yýllardýr bakýmsýzlýktan dolayý ihmal edildiðine dikkat çeken Baþkanýmýz Burcu Köksal, gerekli tamirat ve bakým çalýþmalarýnýn Afyonkarahisar Belediyesi tarafýndan tamamlandýðýný açýkladý.  
Bakýmsýzlýðý nedeniyle yýllardýr þikâyet konusu olan Ali Çetinkaya’nýn mezarýna gerekli hassasiyeti göstermenin huzuru içinde olduklarýný vurgulayan Baþkanýmýz Burcu Köksal, Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaþý, ulusal Kurtuluþ Savaþýmýzýn en büyük kahramanlarýndan Ali Çetinkaya’nýn mirasýný yaþatmak ve korumanýn mutluluðu içinde olduklarýný sözlerine ekledi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu