Afyon Haber

AFYONKARAHİSAR TARİHİNİ ARAŞTIRIYOR

AFYONKARAHSAR TARHN ARATIRIYOR

        Afyonkarahisar Belediyesi ehrimizin tarihi, kültürel deerlerini toplumun her kesimine aktarmak amacyla yeni bir çalmaya daha imza atyor. Bu amaçla Yerel Tarih Aratrmalar üzerine bir yarma hazrlayan Belediyemiz, birçok medeniyete ev sahiplii yapm kentin kültür hazinesine brakt izleri gün yüzüne çkaracak. Yarmada yerel tarih ayrntlarnn konu alnmas ve eserlerin özgün olmas esas olacakken, bugüne kadar bilinmeyen, ele alnmam bir konunun aratrlmas ve yeni bir bilginin ortaya çkmas yarmann hedefleri arasnda yer alacak.

          Katlmclar çalmalarn, mekân, olay, kamu hizmetleri, kurum, sektör, meslek, yakn çevre (mahalle, semt, sokak) tarihi gibi konular üzerine de yapabilecek. Aile öyküleri, göç hikayeleri, kent ya da toplum yaamna dokunan bir kiinin tarihi, insanlarn günlük hayatlarnda önemli yer tutan merkez unsurlarn tarihi gibi küçük ölçekli konular üzerinden aratrma yapabilirler. Yarmayla elde edilmesi düünülen sonuçlardan birisi de mikro tarih çalmalaryla kent belleine katk yapmak, ayrntlarn tarihini kefetmek, parçal tarih anlatlaryla Afyonkarahisar’n tarihini zenginletirmek olduu için, önceden çallmam özgün konularn ele alnmas bu yarmann hedeflerine uygun olacak.  

YARIMAYA KATILIM KOULLARI

        Yarma yerel tarihe ilgi duyan ve aratrma yapan tüm amatör aratrmaclara açktr. Ayrca tüm akademik ünvanl katlmclar kapsam dndadr. Yarmaya bireysel katlm mümkündür.

           Eserlerin genel norm veya mevzuata uygunluundan, gerekli izinlerin alnm olmasndan ve her türlü telifinden yarmac sorumludur. darenin telifle ilgili herhangi bir bedel ödemek zorunda kalmas durumunda bu, kaytsz artsz nakden ve defaten yarma sahibine rücu eder. Eserlerin, idare tarafndan eitim, tantm, kültür ve sanat faaliyetlerinde izleyiciye sunulmas yarmaclar tarafndan kabul edilmi saylacaktr.

Yarmaclar aadaki artlara uymak zorundadr:

-Yarmay açan darede, yarmayla ilgili her türlü ilemleri hazrlamak, yürütmek, sonuçlandrmak ve onaylamakla görevli olmamak.

-Yarmay açan dare adna hareket eden danmanlarla bunlarn 1. dereceden akrabalar, resmi ortaklar, yardmclar ve çalanlar arasnda olmamak.

-artnameyi incelemi, kabul etmi, bavuru formunu belirtilen tarihe kadar doldurmu olmak.

-Bu koullara uymayanlar yarmaya katlm olsalar dahi eserleri yarmaya katlmam saylacaktr.

YARIMACILARDAN STENENLER

– Yarmaclar eserlerinde yazl tarih çalmas, sözlü tarih çalmas (yazl halde) kullanabilirler. Ancak yazl anlatm tamamlayc – destekleyici olarak fotoraf-belge kullanabilirler.

– Yarmaya katlan eserler, daha önce herhangi bir yarmaya katlmam, herhangi bir mecrada yaynlanmam, alenilememi ve özgün olmaldr.

– Yazl eserler; Times New Roman yaz karakteri ve 12 punto yaz büyüklüü ile görsel ksmlar hariç en az 5-en fazla 10 A4 sayfas uzunluunda olacaktr. Kullanlan ve alnt yaplan kaynaklarn gösterilmesi zorunludur.

– Yarma artnamesi internet adresinden görülebilir. Yarmaya katlmak için öncelikle belirtilen tarihte Afyonkarahisar Belediyesi’nin web sayfasndaki Bavuru Formunun doldurulmas zorunludur.

– Son bavuru belgeleri ve bütün olarak eserler, en geç 6 Austos 2021, saat 17.00’ye kadar Yarma Raportörlüü adresine elden iletilmelidir. Gecikmeler dikkate alnmayacaktr ve eksik bavurular deerlendirilmeyecektir.

YARIMA TAKVM

ÖDÜLLER

Yarmada, 3 Baar Ödülü ve 5 Mansiyon Ödülü olmak üzere 8 ödül verilecektir.

Birincilik Ödülü:    5.000 TL

kincilik Ödülü:     3.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 2.0000 TL

Mansiyon Ödülleri (5 eser): 1.000 TL

ESERLERN KAMUOYUNA SUNUMU

Yarmada ödüle deer bulunan tüm eserlerin telif hakk, Afyonkarahisar Belediyesi’ne aittir. Eserlerin, idare tarafndan eitim, tantm, kültür ve sanat faaliyetlerinde izleyiciye sunulmas yarmaclar tarafndan kabul edilmi saylacaktr. Yarma sonuçlandnda, katlan eserler sergilenecek ve yaynlanacaktr.

Yarmaya online bavuruda bulunmak isteyenler  

https://www.afyon.bel.tr/duyuru/1/177/yerel-tarih-basvuru-formu.aspx

Dokümanlar elden teslim etmek isteyenler Afyonkarahisar Belediyesi Sultan Divani Mevlevihane Müzesinde Hasan Özpnar’a teslim edebilirler….

(Yarmamza ehir dndan katlmak isteyenler ise bavuru formunu doldurduktan sonra afyon76@gmail.com adresine aratrma dokümanlarn gönderebilirler)

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu