Afyon HaberBelediyeler

2023 YILININ İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

2023 YILININ LK MECLS TOPLANTISI YAPILDI

Belediyemiz Meclis Toplants Belediye Bakanmz Mehmet Zeybek’in Bakanlnda yapld.  2023 ylnn ilk meclis toplantsnda 51 madde görüüldü.

Bakanmz Mehmet Zeybek toplantya geçmeden önce Belediye Hizmetleri ve yatrmlar ile ilgili meclisi bilgilendirdi. Alnacak kararlarn ilimize ve ülkemize hayrlar getirmesini temenni ederek sözlerine balayan ve 2022 ylna dair yaplan ileri aktaran Bakanmz; “Acs ile tatls ile 2022’yi geride braktk. 2022 ylnda her ne kadar mecliste 4 grup olsak ta uyumlu bir çalma sergiledik. Bizlerin de sizlerin de tek gayesi güzel Afyonumuza hizmet etmek. Afyonumuzu bir adm daha ileri nasl götürebiliriz tek gayemiz bu. Seçildiimiz günden bu yana yapm olduumuz meclis toplantlarnda alm olduumuz kararlar ilimizin menfaatine olacak ekilde aldk. Bundan dolay hepinize tek tek teekkür ediyorum. 2023 yl ilimizi ülkemize tüm insanla, mazlum corafyaya huzur, bereket, mutluluk ve bar getirsin diye temenni ediyorum. 2023 yl Cumhuriyet’imizin 100. Yl. Ülkemizin de Türkiye Yüzyl. Türk Dünyas ile hareket edeceimiz iyi gelimelere vesile olmasn temenni ediyorum.

“ALT YAPI VE ÜST YAPI DA BÜYÜK LER BAARDIK”

Alt yap ve üst yap çalmalarnda ciddi mesafeler kat ettik. Yola çktmzda yol medeniyettir dedik. Bu kapsamda olmas gereken yerlere scak asfalt, sathi asfalt dökerek, kilitli parke ta döeyerek ilimize hizmet etmeye gayret ettik. Orta refüj çalmalaryla ehrimizi güzelletirmeye, yeni bir görünüm kazandrmaya çaltk. Bordürlerin kalplarn alp, ihale yapmadk. Yünta A. bünyesinde kendi içilerimizin döktükleri bordürleri kullandk. 2022 ylnda 150 bin ton asfalt scak asfalt serimi gerçekletirdik. Alt yap konusunda yine büyük iler baardk. 2022 ylndan günümüze kadar Afyonumuz’da 168 kilometre yamur suyu hatt varken, Belediye Meclisimizin ald kararlarla 4 ylda bu orana 68 kilometre daha ilave edildi. Yeil alanlar anlatmaya gerek yok. Bulduumuz geni alanlar büyük parklar, büyük alan bulamadmz yerlere cep parklar yaparak halkmzn kullanmna açtk. Yaklak 96 tane cep park yaptk.

“KONAKLAMA SAYISI 3 GÜNE ÇIKTI”

Sosyal tesisler anlamnda halkmza daha iyi hizmet vermek için açlan No 03 Kafenin yan sra Ant Kafe ile Devrane Park Kafesini hizmete alarak kullanma açt diyen Zeybek Bakan, “Tantm çalmalarna baktmzda Afyonkarahisar dardaki insanlara göre yol güzergâhnda alveri yaplan, içine uranlmayan bir ehir olarak adlandrlyordu. Gastronomi Festivallerimizle, ehrimiz ve ehrimizin deerlerinin tantmyla ehrimizi kenarndan geçilen bir ehir deil içine girilip gezilen, hatta otellerle yaptmz görümelerde konaklama gün saysnn ortalama 1,6 iken bu saynn 3 güne çktn örendik. Belki birçok kii bunu yakndan takip ediyor. Afyon’da tantmlardan sonra ciddi bir trafik younluu yaanyor. ehir dndan gelen insanlarn özellikle srf yemek yemek için, gastronomi ehri olduumuz için Afyon’a uradn, srf bu yemekleri tatmak için seyahat yaptklarn çok iyi biliyoruz.

“TÜRKYE’DE LK PROJELER EHRMZE KAZANDIRIYORUZ”

Gastronomi ehri ilan edildikten sonra Türkiye’de ilk defa dezavantajl gruplar topluma kazandralm diye Engelsiz Gastronomi ve Terapi Merkezini yaptk. 10 gün içinde açln gerçekletireceiz. Yine Türkiye’de ilk, gda laboratuvar alann yktk ve meclisten aldmz karar gerei Gastronomi Soka olarak ihalesini yaptk, çalmalar balad. Yaz aylarnda hizmete almay düünüyoruz. Kre sözü vermitik. Pandemiden dolay Salk l Müdürlüü ve Devlet Hastanesi Ba Hekimi ile yapm olduumuz görümeler neticesi 150 kiilik kre sözümüzü tuttuk ve açtk. Orada eitim öretim devam ediyor. Eski çimento yolu üzerinde bulunan kokoreççilerimizi Yenice Mahallesi’ne tadk, yaptmz Kokoreççiler Çarsnda temiz ve nezih bir ortamda hizmet vermelerini saladk.

“KADERNE TERKEDLM YAPILARI HYA ETTK”

DDY’den alm olduumuz Eski Derya Düün Salonunu hem Okçuluk hem de Gençlik Merkezi olarak hizmet edecek tesis haline getirdik. Restorasyonu tamamland açln gerçekletireceiz. Yine zmir istasyonunun tahsis aldk, restorasyonu bitmek üzere. Oray da bahçeli ve nostaljik bir ortamda hizmet veren Belediye Sosyal Tesisi haline getirmeyi düünüyoruz. Yoncaaltna 36 dükkândan oluan haftann yedi günü açk olacak yerleik pazar yeri ve 100 araçlk otopark yapyoruz. Çok nefis bir otopark ve çarnn o bölgeye hizmet edeceini gönül rahatl ile söyleyebiliriz. Oradaki tarihi dokuya uygun nostaljik bir pazar yerini halkmzn kullanmna açm olacaz. smet Atilla Kültür Merkezi’ni yapacak olan müteahhit genç yata vefat etti. Makine kmal Müdürlüünün olduu yere Bilim Merkezi’ni biz yapacaz. TÜBTAK’la mutabakat imzaladk. nallah oray da örencilerimizin kullanmna açacaz. Mareal Fevzi Çakmak’ta Afyon’da ki en geni Kadn Kültür Evi’ni hizmete açtk. kincisini de Cumhuriyet lk Okulu’nun karsnda atl durumda olan kona satn alarak restorasyonunu bitirdik.  Yine o yöreye hizmet edecek kültür evini Afyonkarahisar’mza kazandrm olacaz.  

“ERDAL AKAR PARKI LE KALE ARASINDA BR KABN ASILI DURACAK”

Herkesin hayali olan Teleferik ihalemizi yaptk. Ufak tefek pürüzlerde vard bitirildi. Her ey hazr durumda. Benim müteahhitle yaptm anlama sonucu Mays ayna kadar direkler dikilecek halat gerilecek. Erdal Akar Park ile Kale arasnda bir kabin asl duracak. malat bitti, trlar yükleyip getireceiz dediler. Çalmalara hz verildi. Gedik Ahmet Paa Kütüphanesi ömrünü tamamlamt. Buraya ehrimize ve tarihi dokuya yakr sergi salanlarnn olduu bölgenin en geni kütüphanesini yapalm istedik. naat hzla devam ediyor. nallah yaz döneminde hizmete alacaz.”

“RESTORE VE SOKAK SALIKLATIRMA”

Türkiye’nin en büyük sokak salklatrma iini yapan Belediyeyeyiz. 250’ye yakn konan restorasyanonu bitirerek turizme açtk. Bunun yannda Uzun Çary ’da esnaflarmzn rzalar ile yenilemeye baladk. %70’e yakn tamamland. Baharla birlikte yol, kaldrm, klandrma çalmalar ile tamamen hizmete alm olacaz. Kaldrm 4’er metreye çkararak, parklanma yapmadan araçlarn transit geçii olacak. Saraçlar çars, tuz pazar ve turunç hanndan esnaflar talep ediyor. mkânmz nispetinde oralar da iyiletirerek afyona farkl bir kimlik kazandrmaya devam edeceiz.

“RAHVAN AT PST, KAPALI SPOR SALONU, YÜZME HAVUZU PROJES”

Rahvan at binicileri ciddi ekilde fazla. Türkiye Rahvan At Konfederasyonu Bakan ile yapm olduumuz görümede “Bizim standartlarmza uygun rahvan at pisti yaparsanz Türkiye ampiyonasn Afyon’a veririz” demiti. Oras da bitmek üzere, 500 kiilik tribün, 450 araçlk otopark ve menajlarn olduu alan, atl cirit gibi ata sporlarnn da yaplaca alan Afyonkarahisar’mza kazandrm oluyoruz. Yenileri yaparken kaderine terk edilmi binalar da es geçmeyelim dedik. Sahipata Kapal Spor Salonu vard. Gençlik ve Spor Bakanmza özellikle çok teekkür ediyorum. Bize destek vererek iletmesini tamamladk. 1500 kiilik salon sporlarnn yaplabilecei bir tesisi sporseverlerin hizmetine sunmu olacaz. Vali Ahmet Özyurt zamannda yaplm olimpik yüzme havuzumuz vard. Bir türlü iletilmedi. Su kaça önlenemedi denildi. Bir önceki Valimiz Gökmen Çiçek size vereyim buray demiti. Yine Gençlik ve Spor Bakanmzdan aldmz destekle oray yeniden ihya ettik. Olimpik Yüzme Havuzumuz 1,5 aydr havuz suyla dolu. Gençlik Spor Bakanmz, ‘Buray bitir Türkiye ampiyonas size vereyim.’ diye söz vermiti. Kendisine bu sözünü hatrlatacaz.  Çevre düzenlemesi bitti en ksa sürede açln gerçekletireceiz. Türkiye Yüzme ampiyonasn Afyonkarahisar’a kazandrm olacaz. Saraydüzü kamp merkezimiz var, Afyon’a gelen yllk 150 takm kondisyon yükleyebileceimiz alan yok demilerdi. Orman letme’den tahsisini aldmz Gençlik ve Spor Bakanl’nn destekledii 500 bin metrekarelik bir alann ihalesini yaptk. Kamp alanlar, bungalov evler, hal saha, basketbol sahas, yürüyü – kou yolu, amfi tiyatronun olduu bölgenin en büyük kamp alann bitirmek üzereyiz. Halkmzn nefes alabilecei, piknik yapabilecei alan Afyon’unumuza ve sporseverlere kazandrm olacaz.

“FESTVALLER VE KÜLTÜR EHR AFYON”

Festivaller ve kültür ehri Afyon’da örencilerimizden gelen talepler dorultusunda çeitli fikir adamlarn getirerek konferans verdirmeye söylei yapmaya devam ediyoruz. Eitim camiasndan, okullardan gele her türlü talebe yardmc olmaya çalyoruz.  Geçtiimiz günlerde Hattat Ahmet Karahisar-i mam Hatip Okulu’ndan bir grup örenci TEKNOFEST’te dereceye girmiler. Malzeme yardm istediler. Aldk kendilerine takdim ettik. Ücretsiz sinema günleri vard. Baharda tekrardan devam ettireceiz. Kitap fuarlarn geni katlmla 2023’te de yaparak kitapseverler ve yazarlar buluturmaya devam edeceiz. Sosyal belediyecilikte evde bakm hizmetleri, ücretsiz çocuklarmzn sünnet ettirilmesi, ho geldin bebek paketlerimiz, glütensiz gda paketleri, bot-mont gibi yardmlar ihtiyaç sahibi ailelerimize ulatryoruz.

“LMZN TANITIMI ÇN FAALYETLER SÜRÜYOR”

limizin tantm için faaliyetlere devam ediyoruz. Semerkant ile karde ehir protokolünü Özbekistan’da imzaladk. birlii yaplacak konulardan bahsettik. Hâkimlik olarak adlandrlyor oralarda mülki amirler. adamlarn buraya davet ettik. Bizim i adamlarmzla onlar buluturmay, ziyaretler yapmay düünüyoruz. Pamuk, meyvecilik ve tahl gibi çok geni arazilere sahipler. Bu potansiyeli de iki ülke ile buluturmay hedefliyoruz. Ciddi mermer ihtiyaçlar var. Mermerciler ile buluturmay düünüyoruz. Cuma günü Filistin Jenin Belediyesi ile karde olma talebi vard. Büyükelçi ile görütük, karde belediye oluyoruz” diye konutu.  

DENETM KOMSYONU ÜYELER SEÇLD

51 maddenin görüülerek karara baland yln ilk meclis toplantsna AK Parti l Bakan Hüseyin Ceylan Uluçay, l Bakan Yardmcs Tahsin Aydn, Gençlik Kollar Bakan Ethem Karahan, oförler ve Otomobilciler Odas Bakan brahim Karata’da katlm salad. Ayrca Belediye’nin bir önceki yl gelir ve giderleri ile hesap kayt ve ilemlerinin kontrolü için Denetim Komisyonu üyeliklerine Semai Kaya, ükrü Tunçbilek ve Bekir Lafç 27 geçerli oyu alarak seçildi. 2023 ylnda Belediye Meclis üyeleri tatil yapmama karar alrken, Meclis toplantlarnn sesli ve görüntülü cihazlarla kayda alnmas da kararlatrld.

YOL KATILIM PAYI ALINMAYACAK

Halkn hizmetinde olan ve menfaatler dorultusunda oy birlii ile kararlar alarak örnek meclis tekil eden Afyonkarahisar Belediyesi Meclisi, 1 Ocak-31 Aralk 2022 tarihleri arasnda asfalt ve parke yol yapm ilerinde Belediye bütçesinden harcanan yol harcamalarna katlm paynn yoldan yararlanan gayrimenkul sahiplerinden alnmamasna karar verdi.

Öte yandan Belediye hizmetlerinde kullanlmak üzere bir adet servis aracnn sfr ya da sfra yakn ikinci el olarak alnmas teklifi oybirliiyle kabul edilirken, Belediye snrlarnda aktif faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine ve Belediyespor Kulübüne nakdi yardm yaplmasna karar verildi. Zeybek Bakan, yasaya göre Belediye gelirinin binde 12’si ölçeinde yardm yaplabileceini belirtti.

2. KARAVANFEST DÜZENLENECEK

Belediyemiz, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Anadolu Motor ve Doa Sporlar Kulübü Dernei ibirliinde 27-28-29 Ocak 2023 tarihlerinde Motorsporlar Merkezinde ikinci kez düzenlenecek olan KaravanFest festivali için ibirlii protokolü imzalama yetkisi Bakanmz Mehmet Zeybek’e verildi. Konuya ilikin ksa bir açklama yapan Bakanmz, “Geçen yl 15 Ocak tarihinde ciddi bir kar ya ile beraber KaravanFest organizasyonunu yapmtk. Bu sene ikincisini yapalm diyoruz. Afyon’un tantm için gerçekten çok büyük bir önem arz ediyor. O günden bugüne kadar karavanclar sürekli konaklamada bulundu ve karavanlaryla geçen insanlarn urak yeri haline geldi. limizin tantm için çok faydal oluyor” dedi.

ubat ay Meclis toplants 1 ubat 2023 Çaramba akam Meclis Toplant Salonu’nda saat 18.00’de yaplacak.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu