Afyon Haber

2020 FAALİYET RAPORU OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

2020 FAALYET RAPORU OY ÇOKLUU LE KABUL EDLD

            Afyonkarahisar Belediye Meclisi, Nisan Ay Olaan Meclis Toplantsn yapt. Belediye Bakanmz Mehmet Zeybek Bakanl’nda bir önceki toplantya ait tutanak özetinin okunmasyla balayan toplantda Afyonkarahisar Belediyesi’nin 2020 yl faaliyet raporu oy çokluuyla kabul edildi.

“VAKA SAYIMIZDA CDD ARTI VAR”

          Covid-19 tedbirleri kapsamnda yaplan toplantnn açl konumasn Belediye Bakanmz Mehmet Zeybek yapt. Cumhurbakanl Kabine Toplants ardndan salgn haritasnda sar renkte olan Afyonkarahisar’n bir anda turuncuya dönütüünü hatrlatan Bakanmz, Afyonkarahisar’da vaka saysnn gün geçtikte arttna dikkat çekerek krmzya doru ilerlediimizi ifade etti. Bakanmz Mehmet Zeybek; “Salgn haritasnda sardan turuncuya hatta neredeyse krmzya doru ilerliyoruz. Vakalarda çok ciddi artlar var. Bu nedenle Meclis Toplantmz dikkatli gerçekletireceiz. Hemen her toplantda ifade ettiimiz gibi aslnda Hükümetimiz, Devletimiz vatandamzdan çok fazla bir ey istemiyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarna uymak yeterli. Son kabine toplants sonras yaplan açklamaya baktmzda hafta sonlar neredeyse AVM önlerinde araç park edecek yer bulamaz hale geldik. Pozitif vakalarda ki sayda çok ciddi artlar oldu. Afyon’da ki vaka says 130’larda iken bir anda 280’e frlad. Böyle giderse tekrar yasaklar getirirler mi, ne olur bilemiyoruz ama bizler yine bu üç kurala uymaya gayret edelim. Belediye olarak billboardlarda bunu sürekli ilan ediyoruz. Bu salgn atlatabilmek için bu kurallara uymamz gerekiyor. Allah’tan niyazmz yaklaan mübarek Ramazan aynda ilimizin salgn haritasnda mavi renge dönmesidir.” dedi.

MUHALEFET SORDU, ZEYBEK BAKAN YANITLADI

            Belediye Meclis Üyemiz ükrü Tunçbilek tarafndan Belediyemizin 2020 yl i ve ilemlerine ait Denetim Komisyonu rapor hakknda Meclis Üyelerimize bilgi verildi. Denetim Komisyon Raporu, oy birlii ile kabul edildi.Daha sonra faaliyet raporunun görüülmesine geçildi.  Oylama öncesi yaplan görümede Belediye Bakanmz Mehmet Zeybek toplantnn yönetimini Meclis 1. Bakan Vekili Murat Öner’e brakt. Görümede muhalefete mensup Belediye Meclis Üyelerimiz, Belediye Bakanmz Mehmet Zeybek’e projeleri, belediyemizin yatrm ve çalmalarna ilikin sorular yöneltti. Zeybek Bakan sorulan sorular tek tek cevaplandrd.

“AFRAY HIZLI TRENLE ENTEGRE OLACAK”

           AFRAY ile ilgili olarak bakanlk nezdin de en son yaplan görümeyi de aktaran Zeybek Bakan, 2021 yl için yüz milyon liralk bir ödenek ayrlmasn talep ettiklerini söyledi.  Bu talep üzerine Ulatrma Bakan’nn ifadelerini de aktaran Baykan Zeybek, “Sayn Bakan’n söyledii “hzl tren hattnn ihalesini yaptk. Bu projede AFRAY’la entegredir. nallah bunu da biz gerçekletireceiz.” sözünü verdiini” kaydetti. 

“RED’D SÖZ KONUSU DEL”

          AFRAY projesinin red edilmesi gibi bir durumun asla söz konusu olmadna dikkat çeken Belediye Bakanmz Mehmet Zeybek; “Bizim hedefimiz üniversite ile merkezi ilk etapta birletirmekti. Korel Otel’in karsnda 267 bin metrekarelik alana Hzl Tren istasyonu yaplacak. Hzl Tren istasyonuna gelen vatandalarmz AFRAY hattna binerek DDY Ali Çetinkaya Gar istasyonuna gelecek. Bizde buraya gelenleri merkeze ücretsiz olarak tayacamz kataner sistemi üzerinde çalmalarmz sürdürüyoruz. Projedeki amacmz üniversite ile ehir merkezini birletirmek” dedi.

”AZ SAYIDA PERSONELE ÖZVERL ÇALIIYORUZ”

            Afyonkarahisar Belediye Zabtasnn standart kadrodan çok daha az sayda personelle ilerin yürütüldüünü belirten Zeybek Bakan, “Zabta arkadalarmz çok az sayda çalanla son derece özverili ekilde çalyor. Zabtamz Afyon’un her yerine ulamaya gayret sarf ediyor. Baz birimlerde ki arkadalarmz zabta birimine aktardk. lave birkaç araçla ehrin çeitli yerlerine Zabta Karakollar ihdas etmeye baladk. nallah en ksa sürede bunu tamamlayarak halkmza arkadalarmz en iyi himeti sunmaya devam edecekler.” eklinde konutu.

“ALTYAPIDA DEVRM GERÇEKLETRECEZ”

          Alt yap çalmalarnn geçmite ki Belediye Bakanlarnn yapt çalmalar gibi göze görünmediini söyleyen Zeybek Bakan, unlar kaydetti: “Alt yap çalmalar göze görünmeyen yatrmlardr. Ancak biz bunu hiç düünmeden planlamalarmz tamamladk. Geçtiimiz günlerde Belediyemizin birim müdürlerimiz ve ilimiz kurum müdürlerinin katlmlaryla bir toplant gerçekletirdik. Nerede alt yap çalmamz, hangi cadde asfalt çalmamz, yer alt çalmamz varsa arkadalarla istiare edildi. Asfalta girmeden önce her türlü yer altnda ki çalmalarn bitirilmesini söyledim. Yollar asfaltlandktan sonra kesinlikle kaz izni vermeyeceimi belirttim. Arkadalarmzn yapaca programa göre çallacak. nallah bu sene alt yapda neredeyse bir devrim gerçekletireceiz.”

TEKSTL FABRKASINDA 350 K ÇALIIYOR

        Tekstil Fabrikas faaliyetine yönelik soruyu da deinen Bakan Zeybek,  “Atl vaziyette olan Kapal Pazar Yerimizin üst katlarn bir tekstil firmasna kiraladk. Kiralayan i insan Covid-19 salgn nedenli yurt d balantlarnn dütüünü ifade etti. Fabrika çalmaya balad, makineleri getirdiler. Zannederim u anda says 350’yi geçen hemehrimiz orada i sahibi oldu. Çalmalar devam ediyor. Piyasalar rahatladnda çalan kii saysn 800 ile bine kadar çkarlmas planlyor.

ALTGEÇT HALESNE ALTI FRMA KATILDI

         Bir üst geçidin yapldn yeni bir üst geçit çalmasna balanlacan belirten Zeybek Bakan “Son üst geçit çalmasnn ihalesi yapld. Firma, teslim süresi 4 ay olan ii 2,5 ayda yapp teslim edeceini ifade etti. Türkiye’de tek olacak Engelsiz Gastronomi Merkezi Projesinin ihalesinin yapldn hatrlatan Zeybek Bakan, yine Karayollar Kavana yaplacak alt geçit ihalesine 6 firmann katldn söyleyerek hayata geçecek projeyle bölgede trafii rahatlatmay hedeflediklerini söyledi.

 “MLLET BAHÇES ÇN NEFS BR PROJE HAZIRLANDI”

        Belediye Bakanmz Mehmet Zeybek, Cirit Kayal Millet Bahçesi Projesi için bakanlk ve TOK yetkilileri ile yaplan son görümede itirazlara yönelik incelemenin bittiini ve arazinin 15 Nisan 2021 tarihi itibariyle müteahhitte teslim edileceini bildirdi. Bakan Zeybek sözlerini öyle sürdürdü: “15 Nisan 2021 tarihi itibariyle inallah müteahhit Cirit Kayal Millet Bahçesi iine yapacak. Garnizon Millet Bahçesi ile ilgili Millî Savunma Bakanl’ndan tahsis yazs dün geldi. Bahsedilen yerde ki mekânlarn ihalesini ayn anda gerçekletirerek ayn anda bizde Belediye olarak kendi ekiplerimizle Garnizon Millet Bahçesini ihaleye çkmadan kendimiz yapmay düünüyoruz. Çok nefis bir proje hazrland. Emei geçenlere teekkür ediyorum.” dedi.

 

TEMZLK ARAÇLARIMIZ 1,5 YILDA KENDN AMORT EDECEK

Afyonkarahisar Belediyesi’nin ilan ve reklam gelirlerinin pandemi sürecinde azda olsa dütüünü açklayan Belediye Bakanmz Mehmet Zeybek; bo kalan billboardlar pandemiyle mücadele konusunda hazrlanan tasarmlarla deerlendirdiklerini böylece halkmz bilinçlendirdiklerini dile getirdi. Temizlik leri Müdürlüü hizmetlerinde kullanlmak üzere araçlar alndn hatrlatan Bakanmz, “ki ylda araçlarn kendisini amorti edeceini düünürken araçlara gelen zamlar nedeniyle bu süre 1,5 yla kadar düecek” dedi.

“PANDEM DE NEFES OLDUK”

Su, kanalizasyon ve yardm biriminin çalmalarna da deinen Bakanmz; “Su ve Kanalizasyon Müdürlüü olarak yeni döenen içme suyu ana boru hatt toplam 19 bin 529 metredir. Kanalizasyon ebeke hatt 16 bin 693 yamur ebeke hatt 10 bin 526 metredir.  Yine Yardm birimimiz 16 bin adet gda paketi, 124 bin kilo kömür destei, 44 bin yüz gram scak yemek, bin 678 aileye meyve datm, 3 yüz adet krtasiye yardm, 500 adet tablet yardm gerçekletirdik. Pandemi nedeniyle genelge kapsamnda iyerini kapatan esnafmza da biner TL’lik destek verdik. ”diye konutu.

CAZ FESTVALNE DESTEK

Belediye Bakanmzn faaliyet raporu üzerine yapt bu açklamalarn ardndan 2020 yl raporu oy çokluu ile kabul edildi. Afyonkarahisar 20. Klasik Müzik Festivali ve 24-30 Haziran 2021 tarihlerinde 21. Caz Festivali organizasyonu için Belediye Bakanmz Mehmet Zeybek’e Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Dernei arasnda ibirlii protokolü için oybirliiyle yetki verildi. Belediye’nin kamu ve özel bankalardan 25 milyon liralk kredi alabilmesi için Belediye Bakanmza yetki verildi.  Zeybek Bakan olas bir ihtiyaca kar tedbir aldklarn u an için böyle bir ihtiyacn olmadn açklad. Meclisin Mays ay toplants 3 Mays Pazartesi günü akam saat 17.30’da balayacak

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu